Wereld regering?

Wij leven in een tijd dat fictie feiten worden en de reacties op basis van uitspraken van een aantal bankiers werd bestempeld als bizarre complotten theorieën. Maar nu wordt openlijk over de noodzaak voor en verwachting van een nieuwe wereld orde gesproken, en de bankiers horen nog altijd tot de stuurgroep(en)!

James Paul WarburgDavid RockefellerHenri KissingerBarack Obama 2      

James Paul Warburg (Rothschild bankier) zegt op 17 februari 1950 voor de Amerikaanse Senaat: ©“Of we het nu leuk vinden of niet. Wij zullen een Wereldregering krijgen. De vraag is of dit bereikt zal worden door instemming of door verovering.”

Henry Kissinger, een volhard verkondiger van … zegt op 12 Jan 09 in The New York Times: ©“De kans op een Nieuwe Wereld Orde” die meer dan ooit aanwezig is … het alternatief voor een nieuwe internationale orde is chaos!

President Obama in de UK Independent "hails the new world order" (April 09): ©"By any measure, the London summit was historic. It was historic because of the size and the scope of the challenge that we face and because of the timeliness and the magnitude of our response." The President said that "former mortal enemies" had come together to agree a common path out of recession. "I am very proud of what has been done, but this alone is not enough. The actions we take in our individual countries is vital." He added: "It’s hard for 20 heads of state to bridge their differences. We’ve all got our own national policies, our own assumptions, and our own politics. But our citizens are hurting – they need us to come together."

Bekende Europese staatshoofden – velen deel van Prominente Alumni, die allen opmerkelijk geselecteerd zijn voor het volgen van een training in globalistisch-Amerikaanse waarden en belangen bij het US Department of State – laten zich openlijk uit en wijzen op de noodzaak voor een nieuwe wereld orde om onze steeds groter groeiende globale problemen succesvol te kunnen oplossen.

Jan Peter BalkenendeGordon BrownAngela Merkel

J.P. Balkenende (23 Okt 09) spreekt over ‘World Governance’ in Singapore voor Maleise politici over het belang van gecentraliseerde macht. Balkenende onderstreept de noodzaak tot een nieuwe vorm van wereldregering – ©“nieuwe vormen van global governance” zoals het Ministerie van Algemene Zaken verwoordt. Thans is dat proces in een stroomversnelling geraakt, aldus de premier.

Gordon Brown British Telegraph (10 Nov 08) + (speech) en Angela Merkel: 20 Jahre Mauerfall (09 Nov 09).

Time (1) & (2) (partners met CNN) spreken over nieuwe wereld orde als aanstaande. IEn ga zo maar door!

Een conclusie die je dus ‘veilig’ kunt / moet maken

De term “Nieuwe Wereld Orde” wordt dus steeds minder beladen. Voorheen zou het duiden op een gefantaseerde samenzwering theorie (zonder harde feiten) van paranoïde geesten. Met andere woorden pure nonsens dus!

De agenda & werkwijze van een groep (achter de schermen) is onderhevig aan ‘super’ speculatie(s), waardoor duidelijk feiten van een aanstaande wereld regering en de implicaties gemakkelijk vervagen.

Eigenlijk is een “Wereld Orde” (heerschappij) helemaal niets nieuws. Bewijzen te over uit de oude geschiedenis. Lees bijvoorbeeld Daniel 3:1-18 en Dan 6:1-16 maar eens. Hier is het moeilijk de corrupte invloed van de jaloerse rijksoversten en stadhouders niet op te merken. Zouden wereld regeerders nu, anders als deze corrupte leiders, allemaal goede mensen zijn, die nooit over lijken (zullen) gaan? En met alle nobele motieven echt ons aller goed voor ogen hebben?

Wat zal jou reactie zijn als er gebogen moet worden voor een beeld, of het recht op gebed tot jouw God je word ontnomen? God heeft voorspeld in Openbaringen 13:11-17 dat er een tijd komt dat iedereen, zoals in de tijd van Nebuchadnezzar, weer voor een beeld zal moeten buigen op straffe van …?

Mussolini en Hitler 2 We weten maar al te goed de gruwelijke feiten rondom W.O. I & II en de zucht naar wereld dominantie. De documentaire 13 in de oorlog toont dat veel Nederlanders dachten dat het wel mee zou vallen. Joden lieten zich (als makke schapen) in grote getallen afvoeren naar wat ze vaak toch al vreesden! Veel Nederlanders wilde onderduikers niet opnemen, bezorgd over hun eigen veiligheid. Het laat wel zien hoe men onder druk reageert!

 
 

Het verdrag van Lissabon

Download in 10 Easy to read fact sheets en lees op Sheet 10, pag. 23 punt (3) Progressing towards a European defence policy: als 1 lid word aangevallen of bij een terrorist aanval, moeten alle anderen helpen. De 1e W.O. begon met de moord op Aartshertog Frans Ferdinand, waarop Oostenrijk-Hongarije Servie een ultimatum gaf en vervolgens de oorlog verklaarde. Door verdragen met Duitsland en Rusland, escaleerde dit snel wereldwijd!

De geschiedenis bewijst dat absolute macht veel schade en leed veroorzaakt en nooit duurzame vrede bracht!

Wat kunnen de implicaties van deze aanstaande wereld regering zijn, met feiten zoals het Europese Arrestatie Bevel?

 

Pagina’s in deze serie

  1. Mexicaanse griep
.

Downloads

  1. Studie over de wereld politiek en totale controle.doc
  2. ACF studiepakket

 

>