Oude Testament

INDUCTIEF studeren versus DEDUCTIEF studeren

INDUCTIEF: Je bekijkt, bestudeert en concludeert ZELF op basis van eigen studie in Gods Woord. Zo kun je genieten van God en Zijn Woord en een solide fundament leggen voor de (eeuwige) toekomst.

DEDUCTIEF: Je luistert naar andermans bevindingen, ideeën en filosofieën, wat vaak leidt tot gekopieerde meningen.

‘Ik heb niet zoveel met de Bijbel’, dat is toch geen betrouwbare bron?

Ik had in mijn jonge jaren zelf veel kritiek gegeven op de Bijbel, maar ik had het zelf nog nooit bestudeerd, maar oordeelde het wel!

En ik hoor vandaag gestudeerde mensen datzelfde nog vaak zeggen: ‘dat Boek is toch al lang achterhaald’!
Als ik ze vraag of ze het ooit zelf wel eens van A tot Z hebben gelezen, antwoorden velen eerlijk ‘Nee’.

Het blijkt dus veelal 2e hands kritiek! En dat is nu op en top deductief – anderen hun mening geloven en verkondigen!

Het valt me eigenlijk dik tegen dat gestudeerde mensen dit zo gemakkelijk zeggen en Bijbelse waarheden verwerpen zonder zich er in te verdiepen; een Boek, een waarheid dat spreekt over consequenties voor de eeuwigheid!

 

De Bijbel is en blijft het oudste, meest gelezen, meest vertaalde, meest geciteerde Boek, waar velen van onze voorvaderen mee leefden en stierven. En wij weten het vandaag allemaal beter – zonder enig onderzoek?

 

Met deze studie hulpmiddelen en documenten wil ik mensen aanzetten en helpen zelf te ontdekken en op basis van heldere gegevens hun conclusies te trekken, zodat wat je gelooft gebaseerd is op wat je zelf ontdekt hebt!

 

>