Evolutie of Schepping

Doel van ‘evolutie versus schepping’ studie?

1. Evolutie en schepping theorieën tegen het licht van de wetenschap houden om te laten zien dat beide een geloof zijn. Evolutie is gebaseerd op vooronderstellingen en schepping claimt een openbaring te zijn.

2. Feitelijke info (bondig) weergeven om zelf ontdekking te stimuleren en wat gemakkelijk te onthouden is.

In de volksmond weet iedereen die in evolutie gelooft overtuigd te vertellen dat de evolutie theorie wetenschappelijk bewezen is. Als je dan vraagt ‘vertel eens?’ wordt het vaak stil en blijkt zulk geloof niet gebaseerd op feiten en bewijzen, maar veelal een overgenomen mening op basis van ‘horen zeggen’.

Zo ‘zeker’ als onze voorouders waren dat de aarde geschapen was (alsof het een bewezen feit was), zo zeker lijkt men nu te weten dat evolutie de waarheid is over het ontstaan van deze aarde (alsof het bewezen is). Beide blijkt na onderzoek veelal een ongefundeerd groepsgeloof te zijn.

Onderweg sprak ik laatst een Franse ‘wetenschapper’ Olivier, ‘heilig’ overtuigd dat de evolutie theorie waarheid was. Zijn ‘grootste’ bewijs was botjes met dezelfde DNA gevonden in verschillende aardlagen!

Als ik iets (nieuws) onderzoek pas ik het volgende principe toe:

A. Als iets door 2 of 3 argumenten duidelijk wordt tegengesproken investeer ik er niet (veel) meer tijd in.

B. Als iets door 2 of 3 bewijzen wordt bevestigd kan dat aanzet zijn tot verder onderzoek.

Als je tegenwoordig zegt dat je gelooft dat de aarde geschapen is, wordt je door velen fronsend aangekeken, m.a.w. je moet je ‘schamen’ als je dat in deze tijd nog durft te geloven – is dat wel zo?

 

Hallo studenten, welkom op het voortgezet onderwijs.

Onze eerste les vandaag zal ons leren waar we vandaan komen. Velen hebben gehoord en geleerd dat God ons gemaakt heeft. Maar dit is een religieus idee en moet daarom voor de zondag ochtend bewaard blijven. Je mag dat geloof behouden als je wilt, maar we zullen je nu belangrijkere dingen leren zoals wetenschap en realiteit.

Kijk, miljarden jaren geleden explodeerde ‘niets’ in gas moleculen die heen en weer bewogen totdat ze sterren werden. Deze sterren veranderde in simpele atomen. Na weer heel veel tijd, werd uit deze grotere atomen een grote rots geformeerd die wij aarde noemen. Deel van deze rots loste op in water en werd toen levend. Na nog eens miljarden jaren, kleine wezens in het water klommen aan land en begonnen daar rond te lopen. Na veel tijd, door geboorte problemen (wat wij mutaties noemen) veranderde deze wezens in verschillende soorten wezens. En vaak vernietigde deze nieuwe wezens hun oude (defecte) voorouders. Zodoende werden apen uiteindelijk mensen en zo zitten wij hier nu.

We waren er niet echt bij om het te zien gebeuren en we kunnen ook niet echt bewijzen hoe het gebeurd zou kunnen zijn, maar we zijn er zeker van dat we daar vandaan komen.

Zo zie je dus zelf wel waarom wetenschap en realiteit je zoveel meer kunnen leren dan religie?

Nog één ding, omdat alles zo tot stand is gekomen, hebben we geen echte basis om anderen te oordelen. Je moet tolerant zijn. Abortus is gewoon een keuze. Seks wanneer en met wie je maar wilt is gewoon een keuze (maar je moet wel een beetje voorzichtig zijn). Alles wat je wilt geloven is OK, als het maar goed voor je is. En je mag zelf definiëren wat goed is.
We zijn immers toevallig ontstaan en na een paar miljard jaar zal het universum misschien wel weer imploderen in het niets.

Zo dat is alle tijd die we voor biologie en geschiedenis hebben vandaag. Nu is het tijd voor jullie volgende klas over eigenwaarde en goed gedrag, wat we gaan proberen te definiëren.

Geloof het of niet, maar dat wordt ruwweg door velen geloofd en ‘geleerd’!

 

Is er een wetenschappelijke basis voor evolutie of schepping?

Definitie(s) en omschrijving van taalgebruik

Eerst een aantal omschrijvingen van begrippen.

Wetenschap: resultaten behaald in het verleden, zijn herhaalbaar in het heden en in de toekomst.

Er wordt wel onderscheidt gemaakt tussen:

(1) Technische wetenschap: onderzoekt hoe dingen werken d.m.v. experimenten die te herhalen zijn.

(2) Historische wetenschap: probeert te verklaren hoe iets in het verleden is gegaan.
Deze gebeurtenissen kunnen niet herhaald worden en zijn gebaseerd op aannames.

Het is technisch niet te bewijzen of de mens op aarde is gekomen door schepping of door evolutie, want het is een gebeurtenis uit het verleden. De schepping hebben wij niet kunnen observeren, kunnen we niet testen of herhalen en kan daarom dus niet wetenschappelijk bewezen worden.

Datzelfde geldt ook voor de evolutie theorie, wat wij ook niet kunnen observeren, testen of herhalen!

Als de evolutie theorie wordt uitgelegd wordt vaak gesproken over Micro en Macro evolutie:

Micro evolutie: het verschil in bijvoorbeeld soorten honden en het kruisen van rassen wordt wel micro evolutie genoemd, iets wat we nu ook gewoon om ons heen zien en dus wetenschappelijk aantoonbaar is.

Macro evolutie: het principe van micro evolutie wordt dan ‘zomaar’ toegepast op verschillende soorten dieren (die niet kruisbaar zijn) maar miljoenen jaren geleden toch uit één gemeenschappelijke soort ontstaan zouden zijn, waarbij op basis van natuurlijke selectie gedurende heel lange tijd (veel) aanpassingen hebben plaats gevonden om ….. zogezegd te kunnen overleven of ‘zichzelf’ te verbeteren.

In een spreekbeurt van een scholier las ik het volgende:

Als een kind wat ouder wordt, zijn er misschien wel meerdere dingen van de ouders te herkennen.

Een kind kan bijvoorbeeld net zo slecht rekenen als de vader. Of heeft zangtalent net als de moeder. Kinderen nemen bijna altijd wel wat eigenschappen van hun ouders over.

Ook bij dieren is dat zo. Er is een grote kans dat uit de eitjes van een vogel die heel snel kan vliegen, kleine vogeltjes komen die als ze groot zijn ook net wat sneller kunnen vliegen dan hun soortgenootjes. Die snelle vogels hebben voordelen. Ze kunnen vaker als eerste bij voedsel komen. En ze kunnen net iets sneller wegvliegen als er gevaar dreigt.

Ze hebben dus een grotere kans om te overleven dan de vogels die slomer zijn. Zo kan het gebeuren dat na een hele tijd van een vogelsoort alle slome exemplaren uitsterven. Alleen de snelle, fitte vogels van die soort overleven uiteindelijk. Natuurlijke selectie heet dat.

Waarom er nog steeds slome ganzen, schildpadden enz. zijn wordt hiermee niet verklaard.

 

De Evolutietheorie of (macro)evolutie gaat er van uit dat al het leven op aarde van een enkele voorouder afstamt en de meeste ‘evolutionisten’ geloven dat het eerste leven uit niet levende materie (rots) is ontstaan.

Variatie die we nu binnen de soorten zien (verschillende soorten honden) kan dan ook de grotere verschillen verklaren, waarbij geloofd wordt dat elk levend wezen afstamt van een ‘eenvoudiger’ vorm (vogels van dinosaurussen, amfibieën van vissen, enz.) en uiteindelijk allemaal van het ‘eerste’ ééncellige leven.

Hiervoor is heel veel tijd nodig. Honderden miljoenen jaren, zo veronderstelt men.

Over het ontstaan van die eerste cel wordt ‘politiek correct’ gezegd: “Een sluitende en algemeen aanvaarde wetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van leven ontbreekt vooralsnog” (WikiPedia).

Big Bang (oerknal) theorieën: velen geloven in een spontaan ontstaan van alle materie door ‘de oerknal’; een moment waarop uit het niets plotseling (n)iets explodeerde. Wetenschappers hebben een ingewikkelde hypothese (veronderstelling) opgesteld die een begin uit ‘niets’ zou kunnen verklaren, waarbij ze uitgaan van de mate waarin het heelal nu lijkt uit te dijen en rekenen dat dan terug tot op het moment dat alles bij elkaar zou hebben gezeten, ongeveer 13,7 miljard (13.700 miljoen) jaar geleden.

Mensen die geloven dat alles ‘geëvolueerd’ is spreken in de regel over het volgende patroon: ongeveer 13.7 miljard jaar geleden een ‘oerknal’. Daarna het geleidelijk ontstaan van sterren en alle atomen. 4.6 miljard jaar geleden het ontstaan van de aarde. 3 miljard jaar geleden het eerste leven, waaruit geleidelijk al het leven op aarde is ontstaan en ongeveer 3 miljoen jaar geleden de eerste mens.

Naturalisme: het onderliggende principe voor de ontwikkeling van de evolutie theorie, waarbij men ervan uit gaat dat alles wat we zien het gevolg is van natuurlijke processen en waarbij bovennatuurlijke processen (wonderen of onverklaarbare interventie van buiten af) niet worden toegestaan (of geloofd).

Schepping: men gelooft dat wat God (in de Bijbel) zegt over hoe deze wereld is ontstaan waar is.

Door Gods almacht als Schepper gelooft men dat alles ordelijk ontworpen en geschapen is.

Dit wordt wel ‘openbaring’ genoemd waarbij God, die er zogezegd Zelf bij was, vertelt hoe het gebeurt is.

De schepping heeft volgens de Bijbel geen miljoenen jaren, maar +/- 6000 jaar geleden plaatsgevonden.

God heeft in het begin de aarde en alle basissoorten van levende wezens gemaakt, waar een grote rijkdom aan variatie binnen die soorten gezien kan worden, wat kan wijzen op een zeer ingenieus ontwerp, waarbij er altijd duidelijke grenzen tussen de soorten zijn geweest en geen langzame verbetering en groei in complexiteit; wel in aantallen en onderlinge samenwerking, maar niet in het oorspronkelijke bouwplan.

Als bekroning van de schepping werd de mens geschapen naar Gods beeld, waarbij onderscheid werd gemaakt in mogelijkheden en verantwoordelijkheden tussen mensen en dieren.

 

Gedachten (en ontwikkelde kennis) bepalen hoe we iets zien

Een kleuter ziet alleen zwarte kriebels op papier, groep 8 vind het wellicht al een spannend verhaal.

Onze gedachten bepalen wat we zien en ervan begrijpen!

‘Observaties’ worden vaak uitgelegd aan de hand van wat we over het onderwerp (denken te) weten.

Geschiedenis wordt bijvoorbeeld geschreven vanuit een bepaald standpunt en met een bepaald doel.

De Vikingen zijn in Hollandse ogen piraten en rovers (slecht) en in de ogen van de Zweden dappere avonturiers en veroveraars! Het is maar net hoe je er tegen aan wilt kijken (wat je wilt zien).

Dit lijkt mensen wel de ruimte te geven om te bewijzen wat ze willen geloven!

 

De Evolutie Theorie

De evolutie theorie probeert haar theorie te onderbouwen waarbij als belangrijke bewijs pilaren o.a. de volgende 3 worden aangedragen: (1) Aanpassingen binnen een soort; (2) de aardlagen en (3) Fossielen.

Aanpassingen (veranderingen) binnen een soort

Dit wordt dus aangevoerd als bewijs voor macro evolutie.

Maar is dat wel zo?

Door kruising kan een nieuw type muis ontstaan, maar het blijft een muis! Maakt de theorie van Darwin dan van een ‘muis’ een ‘olifant’? Nee, ‘natuurlijke selectie’ doet niet meer dan dat het selecteert, maar zorgt niet voor hele nieuwe dingen zoals een slurf of iets dergelijks.

Voor Darwinistische evolutie is het nodig dat er nieuwe organen en functies ontstaan die voorheen nog in geen ander organisme bestonden. Tot nu toe hebben onderzoekers alleen veranderingen in het genetisch materiaal kunnen waarnemen en geen toename van informatie door mutatie en natuurlijke selectie.

Darwin toonde aan dat bepaalde soorten aan elkaar verwant zijn, omdat er verandering mogelijk is onder invloed van de omgeving. Hij heeft nooit bewezen dat bijvoorbeeld vogels afstammen van dinosauriërs.

De bevindingen van Darwin zouden net zo goed passen in het raamwerk van de schepping, waarbij God de basisvormen schiep waaruit alle huidige soorten zijn ontstaan. Darwin beschreef dan ‘slechts’ het mechanisme dat voor deze diversificatie zorgt.

De conclusies die Darwin en evolutionisten daaruit hebben getrokken zijn lang niet allemaal geoorloofd (macro evolutie is geen logisch gevolg van natuurlijke selectie).

Sterker nog: natuurlijke selectie kan ook juist een sterke verwijzing naar de voorzienigheid van God zijn. Het is het mechanisme dat soorten in staat stelt om in een veranderende omgeving te blijven voortbestaan.

De weerstand die bacteriën opbouwen tegen antibiotica lijkt een beter en wellicht bruikbaar argument te zijn. Of wat dacht je van muggen die weerstand opbouwen tegen pesticiden. Maar ook hierbij ontstaat geen nieuwe informatie. De bestaande informatie wordt hergebruikt, afgebroken, gedupliceerd of ‘geleend’ van andere cellen.

Het filosofische raamwerk dat opgebouwd is rondom Darwin’s theorie van natuurlijke selectie, gaf mensen een ‘reden’ om niet te geloven in een intelligente Schepper waar ze zich uiteindelijk voor moeten verantwoorden.

 

Aardlagen

Aardlagen zouden over miljarden jaren langzaam maar zeker boven op elkaar ‘gegroeid’ zijn, waar in verschillende aardlagen verschillende dingen gevonden zijn (stratigrafie).

Maar de ‘geologische tijdschaal’ geeft nergens op aarde een compleet plaatje.

Hier en daar vinden we een aantal lagen boven elkaar, maar nooit de totale veronderstelde geschiedenis van de aarde.

Als je goed naar de gelaagdheid van de aardkorst gaat kijken wordt het moeilijk om te geloven dat ze over miljoenen jaren gevormd zouden zijn.

Waar lagen zo mooi op elkaar liggen, met tussen de lagen weinig te zien van erosie en bijvoorbeeld meteoriet inslagen, zou je eerder de conclusie kunnen trekken dat ze snel na elkaar gevormd zijn in bijvoorbeeld een grote aardbeving, vulkaan uitbarsting of overstroming (Tsunami).

Daar waar vandaag de dag bij grote overstromingen en vulkaanuitbarstingen gelaagdheid ontstaat, zien we dat het zeer snel (enkele dagen of zelfs uren) kan plaatsvinden. En het resultaat is hetzelfde: mooie laagjes van verschillende gesteenten die ‘netjes op elkaar gestapeld’ zijn.

Het zou de evolutietheorie geloofwaardiger maken als alle organismen van eenvoudig naar complex op één plaats allemaal boven op elkaar te vinden waren, maar dat is dus niet het geval.

In plaats daarvan vinden we vaak dode beestjes in groepen bij elkaar begraven in allerlei verwrongen standen, alsof ze daar gedeponeerd zijn door een grote watersnoodramp, bedekt zijn met sediment en vervolgens gefossiliseerd. Een proces dat altijd snel verloopt. Als een dood dier over duizenden jaren langzaam maar zeker bedekt wordt met sediment, zou het verrotten of worden opgegeten door aaseters.

Daar was ook niemand van ons bij en kunnen we dus ook alleen maar geloven op basis van wat er van verteld is en wat er nu nog aan bewijsmateriaal gevonden zou kunnen worden.

We vinden op veel plaatsen ook aardlagen die juist schots en scheef op elkaar liggen (soms zelfs omgekeerd). Dat is te verwachten als je bedenkt dat aardverschuivingen na een wereldwijde overstroming de orde van de gevormde lagen behoorlijk zouden verstoren.

Zo er al een alles verwoestende zondvloed over de hele wereld heeft plaatsgevonden, zou die het volgende achter hebben ‘moeten’ laten: miljoenen dode wezens, planten en bomen, begraven in vele door water afgezette lagen zand, steen en mineralen. Wat een wonderlijk toeval… als we gaan kijken zien we veel dode wezens, planten en bomen, begraven in vele door water afgezette lagen zand, steen en mineralen.

Men zegt ook dat op de bovenste km van de Mt. Everest lagen sediment vol met zeeschelpen en dieren uit oceanen zijn gevonden. Sedimenten worden gevormd door water, dus zulk een ontdekking leidt voor sommigen tot de conclusie dat deze berg onder water moet hebben gelegen.

Versteende mosselen die nog dicht zitten worden daar en over de hele wereld gevonden. Een mossel die sterft gaat open, dus moeten deze mosselen snel begraven zijn.

 

Het ‘fossielenverhaal’ wordt nog steeds in de schoolboeken aangehaald als ‘het’ bewijs voor macro evolutie.

Fossielen zijn overblijfselen, afdrukken of sporen van dieren of planten uit vroegere geologische tijden, die zijn bewaard gebleven in de aardkorst.

Heel vaak zijn het alleen nog maar harde delen van een dier die achter gebleven zijn. Zoals tanden of beenderen. De rest is weggerot. Soms kan het ook een pootafdruk van een dier zijn die we terugvinden. De vorming van fossielen duurt miljoenen jaren. De wetenschap die zich bezighoudt met de studie van fossielen heet paleontologie

Ontstaan van fossielen
Organismen sterven en worden bedekt door zand of klei. Ze komen zo in een aardlaag te liggen. Bijvoorbeeld een klei- of zandlaag. Alleen de harde delen van dit organisme blijven over. Van een dier of een mens zijn dit de beenderen. Bovenop het organisme komt weer een andere aardlaag te liggen. Zo`n laag noemt men een sediment. Het organisme wordt zo afgesloten van de lucht. In de loop van de tijd (eeuwen) komen verscheidene lagen op elkaar te liggen. Door de druk van de lagen fossiliseert of versteent het organisme. Uit de gefossiliseerde delen tracht men een voorstelling te maken hoe het organisme er uit gezien heeft. Men noemt dat een reconstructie.

Evolutionisten zoeken “overgangsvormen” – “Missing links” – “missende schakels” – maar als er nu eens geen ‘ketting’ is?

Er worden wel af en toe ‘schakels’ aangedragen. Zo nu en dan wordt er een fossiel aangedragen dat een overgangsvorm "zou kunnen zijn", bijvoorbeeld tussen reptielen en vogels.

Maar hier en daar een enkel veronderstelde overgangsvorm is geen bewijs nog aanleiding voor geloof in een complete ketting.

Voor een doorslaggevend bewijs heb je een nagenoeg onafgebroken stroom van aaneensluitende vormen nodig, zoals Darwin zelf ook al zei, en die is er gewoon niet. Het blijft hier dus bij veronderstellingen.

Het ‘verhaal’ dat de fossielen vertellen is: "wij zijn dood en zijn begraven in vele lagen sediment; en we zijn allemaal totaal verschillend van elkaar":

* er zijn fossielen van uitgestorven dieren, als wel van dieren die er nu nog precies hetzelfde uitzien.

* er zijn fossielen (versteende bomen) die door verschillende aardlagen heen steken.

* er zijn nooit fossielen gevonden van tussen vormen!

Je kunt dus niet zien of gevonden fossielen van elkaar afstammen.

Evolutie zie je dus niet per definitie in fossielen. Conclusies die men uit observaties trekken zijn gebaseerd op hoe men denkt dat de fossielen ontstaan zijn, maar is dat wel de juiste of meest voor de hand liggende?

Evolutionisten klampen zich vast aan de gedachte dat ergens de ‘missing links’ te vinden zijn. Maar het begrip ‘missing link’ is dus misleidend, omdat de hele ketting ontbreekt.

Er zijn er die zeggen er één of twee te hebben, maar dan heb je geen ketting, maar op z’n best één of twee linken. Hierbij is ook nog eens gebleken dat sommige mensen (quasi wetenschappers) willens en wetens en om wat voor reden dan ook feiten hebben verdraait en mensen hebben misleid, zoals bijvoorbeeld bij de Piltdown mens en de Archaeoraptor.

Gevonden skeletten van ‘aapmensen’ bleken van uitgestorven apensoorten, misvormde mensen, of vervalsingen te zijn.

Als dit het beste ‘bewijs’ zou zijn dat evolutie kan bieden, waar is dan het echte bewijs, waaruit we kunnen afleiden dat er daadwerkelijk een evolutie van vis naar visser heeft plaatsgevonden?
En toch is dat wat evolutionisten (willen) geloven!

Gevolgtrekking

Bovenstaande vraagtekens bij 3 zogenaamde ‘belangrijke bewijs’ pilaren voor het evolutie geloof zijn voor mij aanleiding om het te respecteren als iets dat mensen willen geloven, maar niet iets waar ik veel meer tijd in wil investeren. Het geeft me ook wat handvaten om hier en daar een zinnige wedervraag te stellen aan bijvoorbeeld die moderne leraren die ongefundeerd onze jongeren ‘hun geloof’ proberen bij te brengen.

Het houd me persoonlijk eigenlijk meer bezig waarom sommige dit zo hardnekkig willen geloven en wat de consequenties van zo’n geloof zijn.

De Schepping Theorie

Kan iemand met gezond verstand echt geloven dat God de wereld geschapen heeft zonder zijn verstand op nul te zetten of bij ondervraging met de staart tussen de benen ergens in een hoekje zich te gaan schamen?

Zoals gezegd kan dit ook nooit volgens de definitie van technische wetenschap worden bewezen. Maar je kunt ook bij de theorie van een Schepping zoeken naar bewijzen en of tegenbewijzen. Als je gelooft in het bovennatuurlijke zouden bepaalde ideeën wel kunnen, maar daar kun je het niet mee bewijzen!

Evolutie = veranderingen (variaties) = kan ook bewijs zijn voor goed ontwerp

Dat er heel veel verandering in de natuur is, zou God ook zo gemaakt kunnen hebben. Het feit dat er zoveel variatie is in verschillende kenmerken van levende wezens kan ook sterk bewijs zijn voor goed ontwerp!

Probeer maar eens een machine te ontwerpen die zich automatisch aanpast aan de meest extreme omstandigheden en altijd goed blijft werken. En laat die machine ook nog eens exacte kopieën van zichzelf maken die het werk van hem overnemen wanneer hij versleten is…

We weten nu dat een levende cel een hele fabriek van machines is die efficiënt met elkaar samenwerken.

En als je denkt te ‘weten’ dat al het leven begonnen is met 1 zo’n celletje dat spontaan ontstond uit levenloze materie, heb je in feite een groter (‘blind’) geloof dan dat van iemand die zegt te geloven in Christus en wat Hij heeft gezegd over de Schepping.

Christus verwees naar de Schepping in o.a. het evangelie van Markus.

Markus 10:6 Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man en vrouw gemaakt;

Markus 13:19 Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van het begin der schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.

Ook Petrus spreekt duidelijk over een begin en een schepping:

2Petrus 3:3-4 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, (4) en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Daarnaast spreekt de Bijbel, door velen gezien als Woord van de Schepper, duidelijk over de Schepping:

* Gen 1 geeft een overzicht van de schepping van de hemel en de aarde met als bekroning de schepping van de mens naar Gods beeld (nadruk op het anders zijn van de mens in vergelijk met dieren)

Aan de ene kant zie je om je heen allerlei feiten die niet in strijd hoeven zijn met een Schepper en een intelligent ontwerp.

* De Bijbel zoals wij die hebben is geschreven gedurende zo’n 1500 jaar door +/- 40 verschillende schrijvers (koningen, filosofen, vissers, veehouders, dichters, staatslieden, geleerden) op verschillende plaatsen, culturen en omstandigheden.
Deze schrijvers schreven over veel onderwerpen in zekere harmonie en samenhang.

* In tegenstelling tot andere literatuur schreven deze schrijvers openlijk over de fouten van zichzelf en hun belangrijke ‘geloofshelden’ met naam en toenaam (Mozes, David, Petrus).
Ook vertellen ze hoe ze zonder slag of stoot door de duivel overwonnen werden (Genesis 3).

* De Bijbel geeft profetieën over volken, landen en steden en vooral over een komende Messias (in het Oude Testament meer dan 300 profetieën), die allemaal vervuld zijn in de persoon van Jezus Christus of nog vervuld moeten worden als Hij terug komt.
In de Griekse en Latijnse literatuur vinden we nergens duidelijk verifieerbare profetieën.

* De Bijbel stelt een duidelijke diagnose en geeft een realistische oplossing voor het probleem van de mensheid: we kunnen ontkomen aan het verderf dat door begeerte in deze wereld heerst door deel te krijgen aan de goddelijke natuur (2Petrus 1:3-4).
Door zonde afgescheiden van God, kunnen we Hem niet ervaren nog leren kennen.
En zo zonder God heeft de mensheid door de eeuwen wel bewezen tot wat voor beestachtige en ongeëvolueerde dingen wij in staat zijn (daar lusten de honden geen brood van ).

* De Bijbel is het meest verkochte, meest vertaalde en meest verspreide boek ter wereld. Onze grondwet was eens op Bijbelse waarheden gefundeerd.
Dat zegt natuurlijk nog niets over de inhoud en betrouwbaarheid ervan, maar om het zomaar af te doen als irrelevant zonder het zelfs maar te lezen of te bestuderen, is wel heel kort door de bocht en eigenlijk een ontkenning van onze eigen volks geschiedenis, waar Jezus Christus en de Bijbel zeker een centrale rol innam.

De Bijbel is uniek (YouTube)

Geen ultieme bewijzen, maar opzienbarende feiten die tot gedegen onderzoek oproepen!

* Jezus Christus werd belangrijk genoeg geacht om als begin van onze jaartelling te gelden en heeft zeker een centrale plaats ingenomen in de geschiedenis van de mensheid. Alhoewel velen zijn Naam nu als vloekwoord gebruiken, is het eigenlijk vreemd als je niet eens serieus onderzoekt wie deze centrale figuur nu eigenlijk is.

* Iedereen kan lezen dat de Bijbel moreel eerlijk en bijzonder is in dat zelfs de zonden van zijn hoofdpersonen ronduit beschreven en scherp veroordeeld worden. Maar daarop is één uitzondering, waardoor Jezus Christus in een ander licht komt te staan.
Hier is Iemand die nooit verkeerd handelde of oordeelde, Zich nooit vergiste, nooit ten onrechte ruzie maakte, nooit Zichzelf verdedigde, nooit Zijn uitspraken herriep, nooit Zijn eigen belang zocht, nooit te laat kwam, nooit overhaast handelde, nooit Zijn zelfbeheersing verloor. Wel ontruimde Hij een gebedshuis met harde hand omdat het misbruikt werd voor eigen gewin en Hij zei tot hypocriete religieuze leiders recht voor zijn raap dat de buitenkant mooi wit leek, maar het van binnen vol van dode beenderen was.
Hier is Iemand die alles wat Hij leerde, Zelf in de praktijk bracht. Hij had de hoogste plaats onder de mensen kunnen innemen, maar Hij verkoos de laagste.
Het karakter en getuigenis van het leven van Christus is op zijn minst bewonderenswaardig.

Kijk maar eens naar het filmpje ‘Man van Nazareth’.

► Gevolgtrekking

Bovenstaande feiten geven mij aanleiding om de woorden van God en van Christus te willen geloven en niet verbeten op zoek te gaan naar tegenbewijzen. Met het kleine beetje onderzoek wat ik gedaan heb hoef ik me in ieder geval niet gelijk te schamen dat ik zoiets wil overwegen als mogelijkheid.

Als ik de soms bizarre claims van evolutionisten daarnaast leg, draait dat voor mij de rollen eigenlijk om en vraag ik me soms af hoe een weldenkend mens, zonder enig hard bewijs dat kan en zou willen geloven.

Hierbij doe ik wel oproep om deze ‘discussie’ met redelijke argumenten te voeren en voor zover mogelijk degelijke wetenschap te bedrijven.

 

Daarbij blijft beide een geloof! Maar voor mij betekent dat zeker

In mijn vroegere zoektocht naar God en naar waarheid werd ik tot diep nadenken gezet door het boek van Pe de Bruin "Geen geloof zonder bewijs". Hierin leerde ik dat mijn geloof wel degelijk gebaseerd kan (moet) zijn op feiten en dat ik "ongelofelijk" dom zou zijn deze bewijzen zomaar naast me neer te leggen.

Na tien jaar onafhankelijke schriftstudie schreef de oud-journalist Pé de Bruin zijn boek ‘Geen geloof zonder bewijs – Leven na dit leven’.
In direct woordgebruik en in een boeiende verteltrant heeft hij voor een breed publiek geschreven. Zelf niet lid van een kerk of van een andere groepering schreef hij een boek dat zowel binnen de kerken als daarbuiten sterk de aandacht trekt. Men zegt wel, soms wat verwijtend, dat de schrijver een ruim evangelie verkondigt; dat klopt, net zo ruim als de Bijbel is.

Bestel ‘Geen geloof zonder bewijs’

Later las ik boeken als "Brieven van en scepticus" van Greg Boyd, wat bevestigde dat het nooit Gods bedoeling is geweest dat wij ons verstand niet zouden gebruiken in onze zoektocht naar God, naar waarheid, naar zinnige antwoorden op levensvragen die ons allen aangaan.

Een briefwisseling tussen Dr. Gregory Boyd, hoogleraar filosofie en theologie, en zijn bejaarde, agnostische vader. Vader Edward Boyd (70) wordt door zijn zoon uitgenodigd om al zijn bezwaren tegen het christelijke geloof onder woorden te brengen, wat hij onvermoeibaar doet, in dertig brieven. Zijn zoon beantwoord alle vragen helder en betrokken. Drie jaar lang debatteerden zij over het geloof, over God, het christendom, de kerk en de Bijbel. Deze levendige en uitvoerige correspondentie is gebundeld in Brieven van een scepticus – de briefwisseling is dus niet fictief!

Bestel ‘Brieven van een scepticus’

 

Vragen om verder na te denken

Is er enig verschil tussen mens en dier?

De Bijbel zegt dat God de dieren als verschillende soorten geschapen heeft, maar dat de mens naar Gods beeld geschapen is, met alle mogelijkheden van dien.

Wij zijn in staat veel moois te maken, zoals de technische wereld van ontwikkeling, kunst, muziek laat zien. Iets dat bij geen dieren familie ooit nog ontdekt is.

Maar met al deze mogelijkheden en los van God of soms zelfs verbonden aan een kwade geest, zijn we ook tot de meest schrikwekkende dingen in staat, waar onze vorige eeuw grotesk van getuigd.

Wij worden verantwoordelijk gehouden voor onze misdaden en dieren die andere dieren doden, voor welke reden dan ook, gaan vooralsnog vrijuit!

Mensen hebben verstand, dat zich ‘eindeloos’ door kan ontwikkelen. Beesten handelen naar hun instinct. Alhoewel je een aap best wat kunstjes kunt leren, maar daar houdt het dan ook mee op. Het blijft een aap.

Is de evolutie Theorie een technische of historische wetenschap?

Evolutie theorie geeft een verklaring over iets dat miljoenen jaren geleden gebeurd zou zijn.
Is dat technische of een historische wetenschap?

(1) Technische wetenschap: onderzoekt hoe dingen werken d.m.v. experimenten die te herhalen zijn.

(2) Historische wetenschap: probeert te verklaren hoe iets in het verleden is gegaan.

Het is dus technisch niet te bewijzen of de mens op aarde is gekomen door schepping of door evolutie, want het is een gebeurtenis uit het verleden.

Amoebe-naar-mens evolutie is niet wetenschappelijk, maar een geloof en als je het woord ‘geloof’ in deze studie rood zou omcirkelen, zou dat bevestigen dat het hier gaat om wat je wilt geloven en niet om wetenschap.

 

Klopt volgens jou de theorie dat alles is ontstaan uit één klein 1-cellig ‘diertje’?

De evolutieleer leert dat in het verleden een klein 1-cellig diertje vanzelf zou zijn ontstaan en uit dat ‘diertje’ zou geleidelijk de mens ontstaan zijn. Klopt dat met wat je normaal om je heen ziet?

Als je probeert een machine te ontwerpen die zich automatisch aanpast aan de meest extreme omstandigheden en altijd goed blijft werken. En als je dan probeert die machine ook nog eens exacte kopieën van zichzelf te laten maken die het werk van hem overnemen wanneer hij versleten is…

Om te geloven dat al het leven één gemeenschappelijke stamvader heeft, dat leven voortkwam uit niets (iets niet levend), moet je geloven dat je van een rots afstamt. Dat neemt meer blind geloof dan geloof in het Bijbelse Schepping verhaal. Als het ooit zou gebeuren, zou dat wonderlijk genoemd worden (bovennatuurlijk zijn), wat dan weer ruimte geeft voor interventie van buitenaf, een Schepper.

Als iets levenloos ooit in een laboratorium ‘levend gemaakt’ zou kunnen worden (niets is nog ooit in de buurt hiervan gekomen), dan kan dat net zo goed als bewijs dienen voor een intelligent ontwerp, mensen die hun hersenen kraken om in een gecontroleerde omgeving leven uit niet leven te scheppen.

Bij welk geloof past het best de vondst van fossiele dieren?

Bij welk geloof past het beste de vondst van fossiele dieren die gelijk zijn aan de dieren die nu nog leven?

Scheppings geloof: God heeft verschillende soorten planten en dieren gemaakt, zoals we ze nu nog kennen en er is een zondvloed geweest.

Evolutie geloof: dieren ontwikkelden zich in miljoenen jaren steeds verder tot verschillende soorten.

Op zijn best laat het zien dat sommige dieren TOTAAL zijn geëvolueerd waar anderen zijn blijven stilstaan.

Het is aannemelijker dat die dieren zo verschillend zijn geschapen en de ene soort is uitgestorven (zoals er nu diersoorten bedreigd worden uit te sterven) en de andere soort nog voortleeft.

Het past dus gemakkelijker bij een Schepping theorie, alhoewel dat natuurlijk nog geen bewijs is!

Met deze 2 geloven naast elkaar probeer de volgende vragen te beantwoorden:

A. Waar kom ik vandaan?

Als ik van niets kom, naar niets ga, is het nihilisme als gedachte eigenlijk best begrijpelijk (moraal is subjectief, waarheid is subjectief, de mens staat alleen, want God bestaat niet, geschiedenis herhaalt zich tot in het oneindige, met als uitweg de ‘ubermensch’). Maar de toepassing hiervan in de 2e W.O. trekken mij niet (vind ik eigenlijk weerzinwekkend).

Ook het existentialisme is dan denkbaar waar de uitdaging er voor ieder individueel mens is om in de afwezigheid van een transcendente god en binnen zijn absurd en zinloos bestaan, zijn vrijheid te gebruiken om een eigen ethos op te bouwen en zijn bestaan zodoende zin te geven (toch het zoeken naar de zin van het leven).

Als ik daarentegen met een plan ben gemaakt, waarvan ik kan afdwalen, maar opgeroepen wordt terug te keren tot Degene die de plannen maakt, kan dat waardigheid, verantwoordelijkheid en betekenis (zin) geven.

Links: nihilisme, existentialisme.

B. Waarom ben ik hier?

‘All you need is love’ – echte (zelf opofferende liefde) – waar vind je die?

Met al onze goede (of kwade) voornemens, lopen we toch telkens weer tegen de lamp van onze eigen onkunde. Technisch kunnen we zoveel, maar het komt zovaak tot beroerde resultaten.

Draait het om mij (humanisme)?

Draait het om ons (communisme – blijkt moeilijk zo niet onmogelijk)?

Draait het om niets, toeval, natuurlijke selectie?

Of draait het om God, die wil geven, helpen, leiden als we Hem dat toestaan?

Het enigste wat Hij eist is nederigheid. Iets wat Hij zelf ten volle heeft laten zien in het geven van Zijn Zoon de Here Jezus Christus om een mens onwaardige dood te sterven, wat God als losprijs aanvaarde voor een ieder die bewust van schuld in het reine wil komen.

C. Waar ga ik heen als ik sterf?

Dat is best belangrijk (niemand ontloopt dit fenomeen).

Nu zijn er uiteenlopende ideeën van een hiernamaals (hemel of hel) of reïncarnatie (in verbeterde of verslechterde toestand). Beiden verwachten een (be)oordeling, op basis waarop men verder gaat, goed of slecht.

Daarnaast heb je het existentialisme waar alleen het hier en nu IS en straks ‘gewoon’ niets, einde verhaal. Zodoende is men aan niets of niemand uiteindelijk verantwoording verschuldigd.

Ik kan me voorstellen als je een hoop op je geweten hebt, kwaad in de zin hebt en daar niet mee wilt breken, dat je opteert voor de gemakkelijke uitweg: hier ‘alles’ (voor mij) en straks (lekker) niets meer.

Makkelijk wellicht als geveinsd ubermensch, maar laat de slachtoffers met een gevoel van onrecht zitten.

Eens zullen we het allen zeker weten – maar is daar nu al iets zinnig of verantwoords over te zeggen?

Ik heb mezelf toch maar vast gehouden aan het ‘zoek en gij zult vinden’. Ik heb genoeg gevonden waar ik me goed aan vast kan houden. Inzichten die perspectief geven voor mijn leven, mijn sterven en de eeuwigheid, alhoewel ik verre van een compleet inzicht of kennis van zaken heb, maar wat ik nu weet, daar kan ik (rationeel) wel wat mee, zonder daarbij het verstand op te hoeven offeren.

D. Wie bepaalt hier wat goed en slecht is?

Wij zelf, ons instinct of …?

Het blijkt uit de geschiedenis dat er altijd weer mensen opstaan die over anderen denken te moeten regeren (vaak niet met de beste bedoelingen). Mensen die hun eigen recht scheppen hoe om met anders denkenden om te mogen gaan. Ik ben tot een punt gekomen dat ik bid ‘God verhoedde het’, anders is wel weer een Stalin, Mussolini, Hitler, Amin of één van die velen die met grof geweld velen in totale ellende dompelden.

Het geeft mij enige troost te weten dat Iemand die boven ons allen staat duidelijk heeft gezegd wat goed en kwaad is en heeft aangekondigd dat ieder mens beoordeeld zal worden op de geheimen van zijn hart.

Deze kennis en waarheden snoeien vaak allereerst mijzelf, daar mijn leven ook telkens weer neigt naar eigen-gerichtheid. Hierdoor vind ik geen aanleiding om mezelf beter dan wie dan ook te beschouwen, maar buig ik nederig het hoofd, dankbaar dat ik vergeving mocht vinden, acceptatie en een zekere toekomst.

E. Aan wie ben ik verantwoording verschuldigd?

Aan de sterkste hier op aard? (wat ik in het licht van de geschiedenis onaantrekkelijk en gevaarlijk vind).

Of aan de Eeuwige voor wie wij allen eens zullen staan? Iemand die alles van ons weet goed of slecht en ons liefdevol naar waarheid zal belonen of zal (ver)oordelen (wat onze eigen keuze dan is)?

F. Als je beide niet wetenschappelijk kunt bewijzen, wat zou jij willen geloven: evolutie of schepping?

Als ik eerlijk ben, hoop ik dat er uiteindelijk gerechtigheid zal zijn (zegevieren).

Om hier te vechten tegen vermeende übermenschen die over mijn leven en dood denken te mogen beschikken, zonder daar verantwoording voor af te moeten leggen. En om dat te moeten leren inzien als de uitwerking van het proces van natuurlijke selectie, waardoor alles uiteindelijk ‘beter’ wordt (iets wat de geschiedenis ontkracht). Dat vind ik niet bepaald aantrekkelijk!

En ja, dan verlang ik naar een God van liefde en gerechtigheid zoals ik daar iets van heb mogen ontdekken in Jezus Christus. Hem heb ik leren kennen als Redder en Verlosser, allereerst van mijn eigen grote probleem, namelijk de diepgewortelde ik-gerichtheid (zonde). En ik hoop dat het kleine beetje liefde en trouw dat ik betoon aan God en medemens uiteindelijk toch waardevol zal blijken.

Nu kijk ik nederig op naar een God die zoveel groter is dan mij, één van Zijn schepselen. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk (en die ik vaak ook helemaal niet snap), maar die zich als liefdevolle Vader aan mij voorstelt en een vertrouwensband met mij wil aangaan. Ik klamp me dan maar vast aan de dingen die ik wel snap, en vertrouw er op dat wat God zegt over andere zaken die ik nog niet snap en die wetenschappelijk ook niet te bewijzen zijn, het zo is of zal zijn zoals Hij ze voorstelt.

Het komt dus neer op wie je vertrouwt. Iedereen zegt wel wat, wetenschappers speculeren luk raak, zijn het allemaal niet met elkaar eens, verkrachten soms hun eigen ‘wetten’. Als je hen wilt vertrouwen voor het juiste wereldbeeld, is dat zeker een mogelijkheid. Hun ‘waarheid’ kan morgen achterhaald zijn. En dan wat?

Ik stel mijn vertrouwen liever op Iemand die zegt daar ver boven te staan en die Zijn liefde heeft getoond door te geven en te willen vergeven. Dit in tegenstelling tot zoveel van de despoten nu en toen die willen nemen en opeisen, vaak wat niet van hen is en wat tot veel misbruik en ellende heeft geleidt.

Ik geloof niet dat het wijs is om je vertrouwen op een mens te stellen om onze mondiale uitdagingen, onenigheden en problemen op te lossen. Velen hebben zich als zodanig gepresenteerd, maar bleken uiteindelijk toch altijd weer een kat in de zak.

 

Download een Word versie van deze studie.

Voor vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar alex@acfstudies.nl

>