LEREN wandelen met God

Ik wil graag een gedeelte met u lezen uit   – let daarbij op de verschillende manieren van ‘wandelen’ (plaats muis over blauwe link om tekst te lezen). Daarna stel ik voor om ‘samen’ te zingen (klik om video te zien):

Of wellicht wordt u blij(er) van de Engelse versie:

Het laatste couplet zingt zo mooi over “hoe groot is ’t genot, als men wandelt met God, hier door ’t leven gaat, eerlijk oprecht.
Als in droefheid of vreugd, men in Hem zich verheugt, en zijn al op ’t altaar heeft gelegd”.

Dat klinkt niet alleen uitnodigend, maar is zeker ook iets wat ik graag wil LEREN!
En daar wil ik een nadruk op leggen: LEREN wandelen in nieuwheid van leven! Niet zoals de wereld wandelt of als gelovigen die zich niet hebben leren richten op de dingen boven (), maar toch telkens weer aardse dingen blijven bedenken.
En … dit is niet bedongen met een beslissing voor Jezus te maken, maar is een ‘kunst’ en gewoonte om te LEREN (in navolging van goede voorbeelden zoals Fil 3:17 aangeeft).

In 2002 onderging ik een zware buikoperatie om een kankergezwel uit mijn lever te laten verwijderen.
God zij dank mocht dit compleet worden weggenomen, maar ernstig verzwakt, moest ik daarna langere tijd revalideren en vooral veel bewegen. En de beste, eigenlijk enige optie was … rustig wandelen.

Na veel drukke jaren in de zending bij OM – wellicht best omschreven als “met veel jeugdig enthousiasme toch wel ‘een beetje’ voor God uit rennen” – werd ik ineens stil gezet!
Tijdens die maanden van revalideren heb ik iets geproefd van wat het is om met God te leren wandelen, iets wat ik daarvoor nog niet zo kende – een Mooie, Moeilijke maar ook Meesterlijke les.

De afgelopen maanden worden we allemaal min of meer stil gezet – velen vragen zich terecht af: door God of door mensen?
Maar stil gezet zijn we en … daar kan / wil God in de regel wat mee!

 

Hoe zou u ‘Wandelen met God’ omschrijven?

Ik las ergens: “Wandelen met God is stille omgang met Hem leren hebben, om zodoende Zijn wil, Zijn Weg en Zijn denken te leren kennen en je eigen te maken”. M.a.w. Christus leidt je dan in alles op de Weg die Hij Zelf in jouw situatie zou gaan. Hij onderwijst je die geestelijke Waarheid die waarlijk vrij maakt. En zo deelt Hij Zijn goddelijk leven met jou, opdat Zijn leven in ons openbaar wordt ().

Mysterieuze woorden eigenlijk: Christus als Heer … wij als slaven … Goddelijk Licht dat schijnt in onze harten … uitnemende kracht van God, zodat ons leven niet meer ‘uit ons’ is, maar opdat Zijn leven in ons gezien wordt. Dit gaat aards (religieus) verstand te boven en spoort mij al jaren aan, om door wel en wee, meer met God te leren wandelen in het licht van deze waarheden.

In het Oude Testament lezen we dit:

Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt:
niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.De profeet Micha

Kan het duidelijker? Ootmoedig (nederig) leren wandelen met jouw God. Als iemand, jong of oud, wandelt met God, moeten deze kenmerken die persoon dus meer en meer gaan sieren: recht doen, getrouwheid en ootmoed.

Als ik als jonge, enthousiaste volgeling van Christus niet stil gezet was geworden, vraag ik me oprecht af hoeveel snoei en groei ik zou hebben ervaren. Of dat wellicht langzaam maar zeker het vuur wat gedoofd zou zijn en de eerste liefde blijvend bekoeld?

Nu de jaren beginnen te vorderen, vraag ik me nog steeds geregeld en oprecht af, of deze vruchten volwassen aan het groeien zijn – ik ervaar zelf meer snoei, dan groei. Maar het lijkt mij eigenlijk ook beter om zelf de snoei te ervaren en God en anderen zo mogelijk de groei te laten opmerken. Als je onder de indruk raakt van je eigen groei, staat dat voorspelbaar nederigheid in de weg.

 

Wie wandeld(e) er nu in de Bijbel zoal met God?

Ik zou zeggen: Job, Abraham, Henoch, Noach, Jozua en Kaleb, Debora, Koning David, Koning Asa, Daniel, Jeremia, Maria, Anna, Paulus, Timotheus. Wie zou jij noemen en wie zie jij als jouw voorbeelden, naar wiens voorbeeld jij wil leren wandelen?

Toch wordt het jammer genoeg in de Bijbel niet van velen gezegd, dat zij met God wandelden 😱.
Door al die eeuwen heen is de weg ten Leven smal en weinigen die Hem (die Weg) vinden!

 

Henoch wandelde met God – een uitzonderlijk voorbeeld –

zegt dat Henoch keek naar de beloning, wetend dat God beloont wie Hem ernstig zoeken en dat hij ‘zodoende’ God blij had gemaakt (behaagd had). En dat is ook mijn zoektocht, om zo te leren wandelen met God, dat het God blij maakt!

Zoals ouders veel plezier kunnen beleven aan hun kleine, afhankelijke, leergierige, enthousiaste kinderen – niet om wat ze allemaal efficiënt bijdrage aan het gezinsleven, maar gewoon om wie ze zijn. Zo kan God ook blij zijn met ons ‘jong’ / jeugdig geloof en enthousiasme. Het wordt pas zorgelijk als jongeren, maar ook ouderen, (geestelijk) lusteloos en apatisch zijn.

En wie om zich heen kijkt, ziet dat die vreugde bij ouders ook weer kan veranderen in fronsen, zorgen en spanning gedurende de tienerjaren. Soms jaren, vol van moderne (on-Bijbelse) losmaking (emancipatie) en onafhankelijkheid. Dit is geen vraag of je wel of niet van je kind houdt, maar of je blij, dan wel bezorgd bent. En dat is bij God, naar Wiens Beeld wij geschapen zijn, niet anders.

Tijdens mijn omwandelingen met God, met Wie ik dan mijn vreugde en / of verdriet deel, overleg ik met Hem ook wel eens de vraag hoeveel plezier ik Hem nu eigenlijk breng of … dat er op Zijn aangezicht misschien ook meer fronsen en zorgen te zien zijn?

Wat denkt of zegt Hij als Hij aan mij denkt of over mij spreekt: heb je ook op Mijn dienaar Alexander gelet () …?
Als de Heer in twee zinnen een getuigenis over jou en mij zou geven, wat zou er dan staan?

Henoch keek naar de beloning – wat voor beloning verwachten wij in ons (ernstige) zoeken naar meer van de Heer en van ons al dan niet volharden in het LEREN wandelen met God?
Je hoort mensen ook wel zeggen: “God spreekt tegenwoordig ‘meer’ door situaties en andere mensen heen” en zo wordt het wandelen in nieuwheid van leven misschien wel te gemakkelijk een groepsdynamiek van mensen die zich allemaal wat bij elkaar aanpassen en zo allemaal hetzelfde wat leren belijden, beleven en dat dan ook weer doorgeven.
En toch spreekt Gods Woord over Gods verlangen naar vertrouwelijke omgang met …

Maken zulke mensen zo niet al te gemakkelijk hun (gebrek aan) ervaring de maatstaf voor anderen? Is dat misschien niet een reden, waardoor gelovigen elkaar soms met zo weinig passie aansporen om God ernstig te blijven zoeken?

Of God onze wandel dan ziet als ‘levend geloof’, als diegenen die een oor hebben om te horen wat de Geest zegt tot de gemeenten? En of dat Gods toets kan doorstaan van wat God Zelf denkt dat wandelen met Hem zou moeten zijn?
De tijd en de eeuwigheid zal het leren.

 

God nodigde Abraham om voor Zijn aangezicht te wandelen –

99 jaar was Abraham hier – je bent dus nooit te oud om dit (meer en meer) te leren 😊.
Zo was bijvoorbeeld Mozes ook nog maar tachtig, toen hij een nieuwe Weg met God insloeg.

Hier ligt het accent op het je bewust zijn van Gods tegenwoordigheid, van de God die ons ziet en met Wie wij rekening houden, zodat we ons bij alles leren afvragen of God op dit moment met welgevallen op ons neer kan zien?

Kinderen (en wij allen) weten, wat een verschil het maakt of iemand ons ziet (of als we bijvoorbeeld ‘gesnapt worden’ 😱).
Alleen voel je je vrij om van alles en nog wat te doen, zeggen of zien, maar als een bekende binnenkomt, bedenken we wat hij of zij ervan vindt en beginnen we te blozen of schermpjes te switchen – je bent je dan ineens bewust van de aanwezigheid van die persoon en houdt daar rekening mee.

Als je voor Gods aangezicht leert wandelen, ervaar je Zijn aanwezigheid en die innerlijke ‘check’ meer en meer. En zo kan Hij je dan (bege)leiden in wat je wel of niet doet, wel of niet zegt of ziet!

En zo werd Abraham een vriend van God genoemd (). En zo’n vriendschap wil de Here Jezus ook graag met al Zijn discipelen beleven, zodat Hij ons alles van God bekend kan maken en vertrouwelijk met ons om kan gaan ().

< Religie versus Relatie - een 'bekende' uitspraak! >
Religie ziet van alles door de (eigen) vingers en ervaart God niet of nauwelijks, maar Gods aanwezigheid maakt alles anders!

 

Lied(eren) + Overdenkingen voor tijdens het (leren) wandelen

Voordat ik ‘eindig’ met wat overdenkingen en toepassingen, stel ik voor samen te zingen:

 

< Overdenkingen voor tijdens jouw wandeling(en) met God >
Henoch, Abraham en de discipelen leken toch wel uitzonderingen?
Het ‘Gij geheel anders’ bleek voor hen gelukkig wel te werken. Maar voor (vele) anderen … ? En voor ons …?

Zoals God plezier in Henoch had, lees je daarentegen dat Hij in veel Israëlieten geen welgevallen had – .
Daarom roept Hij ons ook duidelijk op om ons des te sterker te richten naar wat wij kunnen leren van Gods Woord, opdat hetzelfde ons niet overkomt (). Maar voor ons klinkt gelukkig ook die mooie uitnodiging ‘u (zult) geheel anders wandelen, u heb Christus leren kennen – . En in dat spoor mogen / moeten we verder (LEREN wandelen) 😇.

Je ziet in Gods Woord voorbeelden te over van religieuze mensen die maar niet voor Gods aangezicht leerden wandelen. Zij konden met al hun religie zo ‘gewoon’ en gemakkelijk nog liegen en bedriegen, liefdeloos en harteloos oordelen, dat je er wel eens van schrikt! Dat hun religie en geweten dat toe stond! Zou dat bij mij, ongemerkt, ook niet wat zo (kunnen) zijn?
‘k Hoop toch zo, dat God mij daar niet mee weg laat komen … maar mij gezond snoeit en vertrouwelijk met mij om zal kunnen blijven gaan – en dat overleg ik geregeld ‘even’ met Hem, wat Hij van mijn handel en wandel vind.

Het woord gebruikt voor wandelen, wordt in Engels vaak vertaald met ‘run’, wat uit de context wel vaak een betere vertaling lijkt. Als 55 jarige, die het rennen wat begint te ‘verleren’, wordt het aantrekkelijker om over wandelen te spreken 😰.

Zelf vaar ik tegenwoordig vaker met God dan wandelen. Die vele uren wachtlopen geven gelegenheid tot dezelfde dynamiek van overdenking, overleg en soms openbaring die ik tijdens het wandelen aan wal ook wel eens ervaar (alhoewel de vetverbranding tijdens wandelen toch beter blijkt 😰).

Maar leren wandelen met God doe ik door de jaren met vallen en opstaan – soms lijkt het meer een sukkeldrafje dan een . Maar ‘k voel me toch telkens weer uitgenodigd en aangespoord tot die wedloop en geniet eigenlijk best wel van het LEREN wandelen met de Heer mijn God.

Ik hoop jij ook?

 

Als u ‘samen’ nog wilt zingen (Niemand is als U / Mijn Jezus, mijn Redder / Alles voor Hem / Ik zal er zijn) is hier een mooie

Het Mooie

We hebben gezongen “Och, hoe groot is’t genot, als men wandelt met God!”

De God van dit universum, de Koning der koningen, de Coach aller coaches, kent en roept mij bij naam, wil mijn hemelse Vader zijn en nodigt uit tot vriendschap! Om daar gehoor en invulling aan te geven en de realiteit daarvan te mogen beleven, had Paulus, zelfs aan het eind van zijn leven, nog steeds alles voor over – .

Ik hoop jij en ik ook en … met meer passie dan ooit?

 

Het Moeilijke

Het moeilijke is dat als God onze Vader is, wij dezelfde vijand (de boze) + ook nog ons eigen vlees tegen hebben – .
En het LEREN aandoen van de hele wapenrusting van God is geen optionele nog overbodige luxe – .

 

Het Meesterlijke van het wandelen met God

Als het de Heer niet is, die door Zijn Geest Zijn leven met ons deelt, in ons leeft, dan zijn we nog steeds in het vlees – .
Hij alleen kan dat nieuwe leven in ons bewerken – – dat is waarachtige behoudenis: wat Hij in ons doet!
En dat is het goede nieuws, niet wat wij doen, maar wat wij aan Hem leren overgeven en toevertrouwen en Hem in ons laten doen.

Elders zegt Hij, dat zoals ranken los van de wijnstok vruchteloos blijven, wij zonder Hem niks kunnen – .

Als Hij dus onze Leermeester niet is, blijft het religie met veel klokken die misschien nog wel luiden, maar even zoveel missende klepels. En dan blijft het mensenwerk, i.p.v. een openbaring van de veelvoudige wijsheid van God door de gemeente – .
En als ik dan de laatste jaren VGL gemeente zijn overdenk, (b)lijkt toch dat we nog een hoop meer te LEREN hebben!

En daarvan zegt Paulus op het eind van zijn leven: ‘niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar’ en hij spoort ons aan diezelfde gezindheid te hebben en in datzelfde spoor verder te WANDELEN.

Waar jaagt u (nog) naar of … bent u zo ook wel tevree?

 

Deze overleggingen nodigen mij al jaren uit tot een ernstig, volhardend zoeken

Vorige jaar zat ik samen met mijn ouders in een dienst, waar werd verkondigd dat wij alles al gevonden hadden en niet meer hoefden te zoeken. Mijn moeder fluisterde ‘dat klopt toch niet’! Of toch wel …?

Vorig jaar hadden we voor een aantal weken een Irakees vluchtelingen gezin in onze caravan, die pas tot geloof waren gekomen. Zij hadden net status gekregen – daar hoefden ze niet meer voor te bidden, op te hopen of naar te zoeken. Maar we leerden ze ook wat kennen en ervoeren een klein beetje van hun pijn en verdriet, daar hun oudste 2 kinderen nog in Irak waren. Nu ze (uitgesproken) christen waren geworden, wilde de familie in Irak hun 2 kinderen niet meer laten gaan.
Als je Waroet, de moeder, in de ogen keek, zag je de diepe pijn en verdriet.

Nee ze hoefden niet meer om status, acceptatie te zoeken om Nederlands staatsburger te worden.
Maar daarmee was alle strijd nog niet gestreden of hun Utopia al helemaal aangebroken. Ze hebben weliswaar een nieuw fundament, maar mogen nu dapper door met de strijd voor een vrij en volwaardig leven in de hoop herenigd te worden met hun geliefden in geloof, hoop en liefde.
Daarnaast moeten ze ook de taal nog leren, op velerlei manieren nog leren integreren, werk vinden, aanpassen aan de cultuur.

Status ja zeker. Maar dat geeft alleen een andere basis om in diezelfde strijd waardig te leren deelnemen.

En dat is de andere kant van de medaille.
Zoeken naar status … NEE!
Zoeken naar hoe je God behaaglijk mag leren leven met je nieuwe status … JA zeker!
En dat met alles wat God je geeft om te groeien en om die nieuwe identiteit te leren uitwerken en vruchtbaar te zien worden.

Zo hoeft degene die zich oprecht van zijn zondige, zelfzuchtige, zelfvoldane manier van leven heeft bekeerd en hemelburger is geworden, zich geen zorgen te maken om zijn status. Die zoektocht mag inderdaad over zijn!

Maar de zoektocht om volwassen en volwaardig ingezetene te zijn van dat hemelse koninkrijk – dat mogen we .
En daar mogen we al onze, door God gegeven ijver, toe betonen om volwassen te worden en met volharding te lopen (rennen) zodat we niet maar telkens blijven struikelen – .

Leren wandelen met God, leren wandelen in nieuwheid van leven, daar mag je helemaal en lekker in opgaan – doen we dat niet, dan zegt Gods Woord, dat we blind, kortzichtig en vergeten zijn dat we … en … struikelen we totdat we misschien niet eens meer verwachten of proberen volwassen met God te LEREN wandelen. En zo vervallen we al te gemakkelijk (weer) tot het wandelen als vijanden van het kruis, telkens weer (en meer) aardse dingen bedenkend – .
God verhoedde het!

Wat jaren terug sprak ik over een mannelijke variant op het goede initiatief van de Vrouwen in Vrijheid (ViV) in onze gemeente:
MGG= Mannen op God Gericht, Mannen Geestelijke Groeiend, Mannen Groeiend in Gemeenschap (met God en elkaar), Mannen Gelouterd als Goud (door God), of …
mgg = mannen als gave gozers, mannen als gezapige goedzakken, mannen goed gelovig, mannen als gestrande gelovige!

Ik ben tot levend geloof gekomen op een Capernwray Bijbelschool, waar een duidelijke Christus centrale boodschap klonk, met veel onderwijs over het leven van Christus in (onder) ons als de hoop van een heerlijk nieuw leven ().

Hier heb ik al wel van geproefd, maar de volle, volwassen en volhardende realiteit is wat God verlangt en ik zoek.

Ik heb recent een gratis (audio) boek gedownload ‘The Only One’, wat deze (half of onvervulde) verlangens vertaald naar een praktisch LEREN wandelen, zodat groei en / intimiteit met God voorop blijft staan.

Mochten er MGG’s zijn die SAMEN zo’n zoek en groei tocht ambiëren, stuur dan een mailtje (acfstudies @ gmail.com) – wellicht kunnen we een manier vinden om samen dit voorbeeld te volgen – SAMEN sta je altijd sterker in deze strijd en … ik kan wel wat aansporing gebruiken.

Shalom en hopelijk tot spoedig weerziens 😇

Fil 3:7-20  Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus&#8217; wil schade geacht.  (8) Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen  (9) en in Hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof;  (10) om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden, terwijl ik aan Zijn dood gelijkvormig word,  (11) om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden.  (12) Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook begrepen ben.  (13) Broeders, ik voor mij acht niet, het zelf reeds gegrepen te hebben,  (14) maar één ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus.  (15) Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn; en als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren.  <strong>(16) Waartoe wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen.  (17) Weest samen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. </strong> <strong>(18) Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn;  (19) hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande; zij bedenken de aardse dingen. </strong> (20) Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten …
Kol 3:1-2  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand.  (2) Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
2Kor 4:5-11  Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw slaven om Jezus&#8217; wil.  (6) Want de God die gezegd heeft:&#8217; Uit duisternis zal licht schijnen&#8217;, Die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.  (7) Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons:  (8) in alles verdrukt, maar niet benauwd; geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg;  (9) vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet omkomend;  (10) altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.  (11) Want wij die leven, worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus&#8217; wil, <strong>opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees</strong>.
Gen 5:21-24  Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach.  (22) En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.  (23) Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.  <strong>(24) En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.</strong>
Heb 11:5-6  Door het geloof werd Henoch weggenomen opdat hij de dood niet zag, en hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had.  (6) Zonder geloof echter is het onmogelijk Hem te behagen; want wie tot God nadert, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem zoeken.
Job 1:8  Toen zei de Here tot de satan: Hebt u ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
Psa 25:12-16  Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.  (13) Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven.  <strong>(14) Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en Zijn verbond maakt Hij hun bekend.  (15) Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want Hij voert mijn voeten uit het net. </strong> (16) Wend U tot mij en wees mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. <p><span style="color: #ff0000;"><strong>Voor David ging het leren vertrouwelijk om te gaan met God, door veel wel en wee!</strong></span></p>
Gen 17:1  Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk.
Jak 2:23  En de Schrift werd vervuld die zegt:&#8217; En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend&#8217;, en hij werd een vriend van God genoemd.
Joh 15:15  Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb.
1Kor 10:5-12  <strong>Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen,</strong> want zij zijn neergeveld in de woestijn.  (6) en deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden.  (7) Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat:&#8217; Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te spelen&#8217;.  (8) Laten wij ook niet hoereren, zoals sommigen van hen hoereerden, en er vielen er op een dag drieëntwintigduizend.  (9) Laten wij ook Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen Hem verzochten en door de slangen omkwamen.  (10) Moppert ook niet, zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen.  <strong>(11) Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen.  (12) Daarom, laat hij die meent te staan, uitkijken dat hij niet valt.</strong>
Heb 2:1  Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven.
Efe 4:17-24  Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat u niet langer mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken,  (18) verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven van God om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.  (19) Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. <strong> (20) Maar u geheel anders: u hebt Christus leren kennen. </strong> (21) U toch hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus,  (22) dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,  (23) dat u verjongd wordt door de geest van uw denken,  (24) en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
Heb 12:1  Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
Fil 3:7-11  Maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus&#8217; wil schade geacht.  (8) Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om Wie ik de schade van alles heb geleden en het als vuilnis acht, opdat ik Christus mag winnen  (9) en in Hem bevonden word, niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar van die welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof;  (10) om Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word,  (11) om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden.
1Joh 2:13-18  Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent.  (14) Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt.  (15) Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.  (16) Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.  (17) En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeewigheid.  (18) Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het het laatste uur is.
Efe 6:10-13  Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte.  (11) Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.  (12) Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.  (13) Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden.
Rom 8:5-9  Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest.  (6) Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.  (7) Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet:  (8) zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.  (9) Gij daarentegen bent niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.
Fil 2:12-13  Daarom, mijn geliefden, gelijk u te allen tijde gehoorzaam bent geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,  (13) want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Joh 15:5  Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Efe 3:10  opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,
Fil 3:12-16  Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus Jezus ook begrepen ben.  (13) Broeders, ik houd het er niet voor, het zelf gegrepen te hebben,  (14) maar een ding doe ik: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus.  (15) Voor zover wij dan volmaakt zijn, laten wij zo gezind zijn; en als u anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren.  (16) <strong>Waartoe wij echter gekomen zijn, laten wij in hetzelfde spoor verder wandelen.</strong>
Fil 2:12-16  Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaamd hebt, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven;  (13) want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen.  (14) Doet alles zonder mopperen en tegenspreken,  (15) opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,  (16) terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb.
2Pet 1:3-12  Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd,  (4) waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is.  (5) Voegt om deze reden echter ook, met inbreng van alle ijver, bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis,  (6) en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de volharding, en bij de volharding de godsvrucht,  (7) en bij de godsvrucht de broederliefde, en bij de broederliefde de liefde.  (8) Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft.  (9) Want hij bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig, en is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten.  (10) Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen.  (11) Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend.  (12) Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid.
Fil 3:18-20  Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls heb gezegd en nu ook wenend zeg, dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn;  (19) hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun heerlijkheid is in hun schande; zij bedenken de aardse dingen.  (20) Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten
Kol 1:24-29  Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.  (25) Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen,  (26) het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.  (27) Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: <strong>Christus onder u, de hoop der heerlijkheid</strong>.  (28) Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn.  (29) Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.