NVV downloads

Hieronder vind je een lijst van Bijbelboeken (in de maak), die de Nederlandse Vrije Vertaling + Strong-codering bevatten.

Dit zijn ‘macro-enabled’ documenten (*.docm) die een scherm bevatten om het vertalen, plaatsen van voetnoten, enz. te begeleiden en te vergemakkelijken (een info scherm met User Info = verdere aanwijzingen is beschikbaar).

Het opent automatisch een scherm ‘NVV Bijbel Vertaling Project’, wat je tijdens het vertalen kunt oproepen met de sneltoets ‘Alt Z’ of door te dubbel klikken op het woord.

Als je een document download en wilt gaan vertalen, gelieve dit te melden aan alex-AT-acfstudies.nl, zodat het op deze site vermeld kan worden en er een overzicht is van geregistreerde vertalers en het aantal vertalers per document. Als het document (voorlopig) voltooid is, wordt dit vermeld en zal ‘TheWord’ ont updates beschikbaar komen, die je hieronder kunt downloaden.

Deze draft versies hebben een aantal ruwe en globale vertaling van ‘ouderwetse’ woorden toegepast, welke boek voor boek geverifieerd en verfijnd worden.

TheWord *.ont files (versie 13.8.20)

NVV.ont

 

NVV+.ont

       

NVV DOCUMENTEN (originelen)

VERTALERS (#)

‘VOLTOOID’ (DATUM)

ACF NVV (documenten die klaar zijn)

NVV+01 Genesis.docm

ACF (1)

   

NVV+02 Exodus.docm

     

NVV+03 Leviticus.docm

   

NVV+04 Numeri.docm

     

NVV+05 Deuternomium.docm

EH / ACF (2)

   

NVV+06 Jozua.docm

     

NVV+07 Richteren.docm

     

NVV+08 Ruth.docm

     

NVV+09 1Samuel.docm

     

NVV+10 2Samuel.docm

     

NVV+11 1Koningen.docm

     

NVV+12 2Koningen.docm

     

NVV+13 1Kronieken.docm

     

NVV+14 2Kronieken.docm

     

NVV+15 Ezra.docm

     

NVV+16 Nehemia.docm

     

NVV+17 Ester.docm

     

NVV+18 Job.docm

     

NVV+19 Psalmen.docm

     

NVV+20 Spreuken.docm

     

NVV+21 Prediker.docm

     

NVV+22 Hooglied.docm

     

NVV+23 Jesaja.docm

     

NVV+24 Jeremia.docm

     

NVV+25 Klaagliederen.docm

     

NVV+26 Ezechiel.docm

     

NVV+27 Daniel.docm

     

NVV+28 Hosea.docm

     

NVV+29 Joel.docm

     

NVV+30 Amos.docm

     

NVV+31 Obadja.docm

     

NVV+32 Jona.docm

     

NVV+33 Micha.docm

     

NVV+34 Nahum.docm

     

NVV+35 Habakuk.docm

     

NVV+36 Zefanja.docm

     

NVV+37 Haggai.docm

     

NVV+38 Zacharia.docm

     

NVV+39 Maleachi.docm

     

NVV+40 Mattheus.docm

     

NVV+41 Markus.docm

     

NVV+42 Lukas.docm

     

NVV+43 Johannes.docm

     

NVV+44 Handelingen.docm

     

NVV+45 Romeinen.docm

     

NVV+46 1Korinthe.docm

     

NVV+47 2Korinthe.docm

     

NVV+48 Galaten.docm

     

NVV+49 Efeze.docm

     

NVV+50 Filippenzen.docm

     

NVV+51 Kolossenzen.docm

     

NVV+52 1Thessalonicenzen.docm

     

NVV+53 2Thessalonicenzen.docm

     

NVV+54 1Timotheus.docm

     

NVV+55 2Timotheus.docm

     

NVV+56 Titus.docm

ACF (1)

 

NVV_ACF+56_Titus.docm

NVV+57 Filemon.docm

     

NVV+58 Hebreeen.docm

     

NVV+59 Jakobus.docm

     

NVV+60 1Petrus.docm

     

NVV+61 2Petrus.docm

     

NVV+62 1Johannes.docm

     

NVV+63 2Johannes.docm

     

NVV+64 3Johannes.docm

     

NVV+65 Judas.docm

     

NVV+66 Openbaringen.docm

     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *