NVV downloads

Hieronder vind je een lijst van Bijbelboeken (in de maak), die de Nederlandse Vrije Vertaling + Strong-codering bevatten.

Dit zijn ‘macro-enabled’ documenten (*.docm) die een scherm bevatten om het vertalen, plaatsen van voetnoten, enz. te begeleiden en te vergemakkelijken (een info scherm met User Info = verdere aanwijzingen is beschikbaar).

Het opent automatisch een scherm ‘NVV Bijbel Vertaling Project’, wat je tijdens het vertalen kunt oproepen met de sneltoets ‘Alt Z’ of door te dubbel klikken op het woord.

Als je een document download en wilt gaan vertalen, gelieve dit te melden aan alex-AT-acfstudies.nl, zodat het op deze site vermeld kan worden en er een overzicht is van geregistreerde vertalers en het aantal vertalers per document. Als het document (voorlopig) voltooid is, wordt dit vermeld en zal ‘TheWord’ ont updates beschikbaar komen, die je hieronder kunt downloaden.

Deze draft versies hebben een aantal ruwe en globale vertaling van ‘ouderwetse’ woorden toegepast, welke boek voor boek geverifieerd en verfijnd worden.

Als je onderstaande files wilt downloaden, met rechtermuis klik, kies ‘Koppeling opslaan als…’

Ik heb de Statenvertaling met Strongs (SV+) geconverteerd vanuit e-sword, welke gedownload kan worden en wanneer uitgepakt, kun je deze in de juiste mysword folder in Android plaatsen, zodat hij binnen MySword beschikbaar is.

TheWord *.ont files (versie 13.8.20) NVV.ont   NVV+.ont
       
NVV DOCUMENTEN (originelen) VERTALERS (#) ‘VOLTOOID’ (DATUM) ACF NVV (documenten die klaar zijn)
NVV+01 Genesis.docm ACF (1)    
NVV+02 Exodus.docm      
NVV+03 Leviticus.docm    
NVV+04 Numeri.docm      
NVV+05 Deuternomium.docm EH / ACF (2)    
NVV+06 Jozua.docm      
NVV+07 Richteren.docm      
NVV+08 Ruth.docm      
NVV+09 1Samuel.docm      
NVV+10 2Samuel.docm      
NVV+11 1Koningen.docm      
NVV+12 2Koningen.docm      
NVV+13 1Kronieken.docm      
NVV+14 2Kronieken.docm      
NVV+15 Ezra.docm      
NVV+16 Nehemia.docm      
NVV+17 Ester.docm      
NVV+18 Job.docm      
NVV+19 Psalmen.docm      
NVV+20 Spreuken.docm      
NVV+21 Prediker.docm      
NVV+22 Hooglied.docm      
NVV+23 Jesaja.docm      
NVV+24 Jeremia.docm      
NVV+25 Klaagliederen.docm      
NVV+26 Ezechiel.docm      
NVV+27 Daniel.docm      
NVV+28 Hosea.docm      
NVV+29 Joel.docm      
NVV+30 Amos.docm      
NVV+31 Obadja.docm      
NVV+32 Jona.docm      
NVV+33 Micha.docm      
NVV+34 Nahum.docm      
NVV+35 Habakuk.docm      
NVV+36 Zefanja.docm      
NVV+37 Haggai.docm      
NVV+38 Zacharia.docm      
NVV+39 Maleachi.docm      
NVV+40 Mattheus.docm      
NVV+41 Markus.docm      
NVV+42 Lukas.docm      
NVV+43 Johannes.docm      
NVV+44 Handelingen.docm      
NVV+45 Romeinen.docm      
NVV+46 1Korinthe.docm      
NVV+47 2Korinthe.docm      
NVV+48 Galaten.docm      
NVV+49 Efeze.docm      
NVV+50 Filippenzen.docm      
NVV+51 Kolossenzen.docm      
NVV+52 1Thessalonicenzen.docm      
NVV+53 2Thessalonicenzen.docm      
NVV+54 1Timotheus.docm      
NVV+55 2Timotheus.docm      
NVV+56 Titus.docm ACF (1)   NVV_ACF+56_Titus.docm
NVV+57 Filemon.docm      
NVV+58 Hebreeen.docm      
NVV+59 Jakobus.docm      
NVV+60 1Petrus.docm      
NVV+61 2Petrus.docm      
NVV+62 1Johannes.docm      
NVV+63 2Johannes.docm      
NVV+64 3Johannes.docm      
NVV+65 Judas.docm      
NVV+66 Openbaringen.docm