Mexicaanse griep

Toen ik een oproep kreeg voor mijn 2 jarige dochter Hadassah, was het tijd om te beslissen – waren er echt redenen om het ‘Mexicaanse’ griep vaccin en de procedures omstreden te noemen en mijn dochter niet te laten inenten, of …?

Ook in Nederland werd een forse Mexicaanse Griep campagne gevoerd. Elke veronderstelde Mexicaanse griep dode werd uitvergroot. In de Media werd deze Mexicaanse griep niet vergeleken met de normale seizoen griep, waarbij in Nederland tussen de 250 en 2000 doden vallen elk jaar. En dan zitten we ‘nu’ op het veronderstelde aantal van 36+, wat alleen maar aangeeft hoe ontzettend mild deze ‘Mexicaanse griep’ is.

Het RNW Internationaal Nieuws, 10 december 2009 meldt: ‘De Mexicaanse griep is veel minder dodelijk dan gevreesd. Sinds het H1N1-virus in juni tot pandemie werd verklaard zijn er ruim 10.000 mensen aan het virus ten onder gegaan. Experts zeggen dat een normale seizoen griep alleen al in Europa 40.000 mensen het leven kan kosten.

Teresa Forcades, een Spaanse non, met gedegen universitaire medische achtergrond, gaf op 23 september 2009 een goed onderbouwde uiteenzetting van feiten.

Hieronder een aantal van de ongeregeldheden samengevat:

1. Mexicaanse griep wordt bestempeld als een nieuw griep virus, maar is een A H1N1 virus met alleen een nieuwe virale keten (S-OIV), waarover verder weinig bekend is.

2. Eind Januari 2009 wordt door de Farmaceutische gigant Baxter vaccinatie materiaal verstuurd naar 16 vestigingen die bestemd lijkt voor de seizoengebonden vaccinatie (Canada Press 27 Feb 09 & 26 Feb 09). Door een ongevraagd aanvullend onderzoek door het Tsjechische bedrijf ‘Bio Test’, stierven de proef dieren en werd ontdekt dat het materiaal twee levende virussen naast elkaar bevatte (de seizoen griep die uiterst besmettelijk is en zich snel verspreid, samen met de vogelgriep – H5N1 – waaraan in 2005 ongeveer 60% van de besmette mensen stierven, maar dat niet erg besmettelijk (b)leek noch zich snel verspreidde).

3. Op 17 April 2009 worden 2 gevallen van dit ‘nieuwe’ griep virus ontdekt. Twaalf dagen later op 29 April kondigde de directeur-generaal van de WHO (die onder de VN ressorteert), Dr. Margaret Chan in het openbaar een wereldwijde alarmfase 5 af voor een pandemie (i.e. erg hoog, met daarna alleen nog niveau 6). Dat niveau houdt in dat er al sprake is van de uitbraak van een pandemie. In mei 2009 veranderd de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) de definitie voor een pandemie, waar in de nieuwe definitie het woord sterftecijfer word weggelaten en nu aldus luidt: “een simultane uitbraak in verschillende landen van een infectiehaard die nieuwe karakteristieken toont”. Op 11 Juni 2009 werd door de WHO een Pandemie afgekondigd met alle politieke gevolgen van dien, terwijl er op toen sprake was van 20 geconstateerde besmettingsgevallen en nul dodelijke slachtoffers. Op 24 Oktober verklaart Obama de ‘varkens’ griep een “Public Health National Emergency”.

4. Dan is er een coadjuvant toegevoegd om het immuunsysteem te stimuleren die een tien keer zo hoge werking veroorzaakt. Dit is nog niet (volledig) uitgetest, alhoewel anderen zich uitspreken over gevaren.
Daarnaast is dit de eerste keer dat een griep vaccin toegediend ‘moet’ worden in 2 keer / doses, naast voor velen de ‘gewone’ seizoen prik – drie inentingen met levende griepvirussen van verschillende types – niemand weet nog hoe dat zal uitwerken – we zijn dus levende test cases!

5. Strafvrijwaring en politieke onschendbaarheid: in de VS is officieel nieuws dat een overeenkomst is getekend waardoor ze echter worden vrijgepleit van elke wettelijke aansprakelijkheid in geval dit vaccin ongewenste bijwerkingen oplevert, zelfs als dat de dood tot gevolg heeft. Zie msnbc nieuws.

Zij schrijft als suggestie een voorbeeld voor een reactie: “Ik weet helemaal niets van deze zaken af, maar ik heb zojuist gehoord dat er een laboratorium is geweest dat besmet vaccin heeft geleverd en dat het, interessant genoeg een van de laboratoria betreft die zich bezighouden met het aanmaken van de griepvaccins voor dit jaar. Alleen al dit feit rechtvaardigt het voor mij te denken dat ik die vaccinatie niet wens te hebben, noch mijn kinderen of mijn naasten, totdat er een afdoende verklaring is gegeven voor het ontstaan van deze besmetting.”

En resumerend zegt Teresa Forcades: als wat met Baxter en die besmette vaccins is voorgevallen – en bewezen is dat ze ernstig besmet waren, hoewel we niet weten waarom en op welke manier – en die besmetting in februari 2009 niet bij toeval door die laborant in Tsjechië ontdekt zou zijn, dan was er vandaag sprake van een pandemie, die verschrikkelijke pandemie die ze nu met zo weinig bewijzen hebben aangekondigd.

Enkele feiten op rij:

1. In de Farmaceutische industrie gaat het om onvoorstelbare bedragen om deze campagnes te voorzien van de ‘nodige’ materialen.

2. Bovengenoemde ongeregeldheden wordt niet met nadruk vermeld in de media, nog opgehelderd nu ‘het stof weer gedaald’ is.

3. Wat je ook denkt van de pandemie, het vaccin en de procedure van communicatie en vaccinatie, het laat zien dat het mogelijk is om op korte termijn wereld wijd iets op poten te zetten, waardoor zo’n 5 miljard mensen hetzelfde middel toegediend ‘moeten’ krijgen (los van het feit of dat middel goed of fout is).

4. Ook is het hierdoor mogelijk om personen en landen die niet meedoen totaal te isoleren: negatieve reis adviezen, vluchten en producten geweigerd, en ga zo maar door. Het is dus gemakkelijk te voorzien dat het verplicht wordt!

Pagina’s in deze serie

  1. wereld regering

.

Downloads

  1. Studie over de wereld politiek en totale controle.doc
  2. ACF studiepakket

.

Nederlandse Vereniging Kritische Prikken

.

>