Corona Crisis 2020

BEDENKINGEN OVER (AANPAK) CORONA CRISIS

Toen in 2009 een oproep kwam om onze jongste dochter (toen bijna 2 jaar oud) te laten inenten tegen de Mexicaanse griep, heb ik me er destijds eerst in willen verdiepen en haar ten slotte toch niet laten inenten.

Wel hebben onze 4 kinderen de standaard vaccinaties programma ondergaan.
Voor onze reis naar Oeganda in 2019 kregen we zelf vereiste vaccinaties + booster voor Gele Koorts.

Ben dus nooit echt tegen wat mij veilige DNA vaccins leken, maar met alle (te snelle) ontwikkelingen en druk op (straks wellicht verplichte) RNA vaccins, neemt zorg en tegenzin wel toe.

Met 2009 als herinnering, groeide bij berichten over deze corana crisis toch ook weer wat bedenkingen.
En als je bedenkingen hebt en deelt, vraagt men terecht om dat te onderbouwen.
Tevens krijg je dan goede en uitdagende vragen, zoals:

  1. Zijn alle overheden dan gek – ze treffen toch allemaal deze maatregelen?
  2. Zou jij dan niks (willen) doen?
  3. Denk je dat ze het allemaal / helemaal fout doen? Wat zou jij dan doen?
  4. Zou jij willen / durven beslissen wie wel of niet Intensive Care krijgt (sterft)?


Weken achtereen worden we overspoeld met dezelfde angstaanjagende berichten. Daar past dit verhaal niet gemakkelijk tussen en kan gemakkelijk verdrinken in die overvloed aan herhaalde berichtgevingen.

Wil je een mening kunnen onderbouwen dan moet je er ‘even’ rustig de tijd voor nemen om gedachten, video links en bronnen te wikken en te wegen en vergelijken met wat je al weet of gehoord hebt.

Maar om zonder vragen (te mogen / kunnen stellen) op deze weg van langdurige en draconische maatregelen geleid te worden, zal zich te Zijner tijd wellicht wreken als ‘duur betaalde’ gemakzucht?
Alhoewel ik wel bespeur, dat vele anderen, met beter geformuleerde vragen en opmerkingen, er eigenlijk nergens mee heen kunnen 😱?

Hoeveel mijn observaties en vragen toevoegen aan deze crisis situatie en hoe we hier als burgers mee om moeten gaan is voor mij wel wat een worsteling geweest / gebleven?

Ik vind het persoonlijk vervelend om, zo het lijkt, gezag ondermijnend bezig te zijn. Maar als ik het nieuws serieus probeer te volgen, zegt het OMT dat ze het zelf niet goed weten, maar roepen toch op tot ‘blind’ vertrouwen.

Albert Einstein zei: blind vertrouwen in de autoriteit is de ergste vijand van de waarheid.Albert Einstein
Had hij (on)gelijk?

Ik heb als ‘afronding’ een stukje geschreven hoe ik hier als gelovige in Christus mee omga – zonder dat, is voor mij het verhaal incompleet en zou ik niet weten waar alle argumenten uiteindelijk toe zouden (moeten) leiden?

 

FEITEN & OBSERVATIES

Eerdere epidemieën, cijfers, statistieken en voorspellingen

In de afgelopen 10 jaren waren op basis van rekenmodellen, de prognoses voor het SARS, MERS en Varkensgriep ook (eerst) angstaanjagend, maar vielen achteraf (gelukkig) erg mee.

Bij aanvang van deze epidemie ‘dook’ ik even in de nieuws archieven waaruit blijkt dat de cijfers van de griepepidemie van 2018 (veel) hoger zijn dan de huidige Corona epidemie cijfers. Het AD schreef in 2018: . En Ziekenhuizen liggen tjokvol met grieppatiënten, met name hoogbejaarden, met levensbedreigende complicaties als longontsteking. Het dagblad van het Noorden schrijft tegen het einde van dat seizoen: na ruim 8000 (extra) doden … (bleken er uiteindelijk meer dan 9000 te zijn)!

En dan lees je dat er nu tegen het einde van dit griepseizoen 5000+ doden het corona griepvirus zijn en we lijken dan (gelukkig nu) over de piek heen te zijn. Dan mag / moet je in vergelijk gelukkig toch kunnen concluderen dat het een wat mildere epidemie is dan in 2018.

Wereldwijd zijn er volgens de WHO statistieken jaarlijks zo’n 650.000 doden vanwege een griep virus..
De Covid-19 statistieken geven op 247.000 sterfgevallen aan, toegeschreven aan het Corona virus.

Hierbij wordt in ‘het’ nieuws wel telkens ‘vergroot’ woorden gebruikt, zoals in het Engels ‘whopping number’ of ‘hits new high’ of ‘soaring numbers’, waardoor het idee gewekt wordt dat het uitzonderlijk hoog is. Maar dat blijkt dus eigenlijk niet zo te zijn.

 

Welke ‘experts’ mogen (voor het grote publiek) aan het woord

Je ontdekt al snel dat de ene expert het niet altijd eens is met de andere expert en eerdere stellige uitspraken (voorspellingen) ook soms weer herroepen of bijgesteld (moeten) worden.
Zie bijvoorbeeld

In het RD stellen bijv. wetenschappers dat dit geen nieuw virus is, maar een gemuteerd SARS-CoV2, wat ik Amerikaanse wetenschappers ook heb horen zeggen – maar wie zal / mag het zeggen?
Corona klinkt voor veel mensen nieuw (en ‘ineens’ erg beangstigend), maar deze groep virussen bestaan eigenlijk al sinds 1966.

< Ik heb met grote interesse geluisterd naar onderstaande medische experts >
Dr. John Ioannidis van Stanford Universiteit over
(Episode 1 was van youtube verwijderd 😱).
Dr. David L. Katz spreekt over

Over Immuniteit en statistieken

En ook later in de pandemie met een

Medische experts van de werkvloer
.
Ze gaven eerder een dat op YouTube viraal ging, maar snel daarna door YouTube verwijderd en verbannen werd.
En zo ook een Nederlandse huisarts

En een Nederlandse longarts
.
En een Duitse huisarts (Engels ondertiteld)
.

Begin Juni 2020 luisterde ik met verbazing naar een interview met Willem Engel over


Een een eerder interview wat ook tot nadenken stemt

En zo hoor je wel meer onderbouwde bezorgde geluiden zoals van Michaela Schippers, hoogleraar Erasmus Universiteit 

Het wordt wel duidelijk(er) dat sommige experts de voorkeur genieten om hun verhaal uitgebreid te mogen doen.
Anderen krijgen weinig of geen platform of worden soms zelfs weggezet als onprofessioneel of complot denkers, waarbij en dus financieel belang, voorspelbaar ook op ‘het spel’ staat. ‘Grote’ namen in de wereld van de epimediomologie (Dr. John Ioannidis & Professor Knut Wittkowski) vallen ook ‘ineens zomaar’ in ongenade.

 

BESLUITVORMING

Ik las in het Nieuwsuur dat andere wetenschappers kritiek hebben op het feit dat de totstandkoming en onderbouwing van OMT-adviezen geheim zijn, dus niet te controleren nog transparant (wat …?).
En ik las in het NOS nieuws: het Kabinet schuift Wob verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) over corona op lange baan (wat …?). Ik las in de NYTimes dat ditzelfde gebeurt in UK door een groep genaamd SAGE (docs).

De journalistiek wordt in een (democratische) staat, naast de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (trias politica), vaak gezien als de (essentiële) vierde macht.
Over het gezond functioneren van deze trias politica maakt ‘men’ zich al langer en wel vaker terecht zorgen – maar dat lijkt in de huidige situatie toch zeker van belang door duidelijke en kritische vragen te kunnen en blijven stellen.

Premier Rutte zegt: “In crises als deze moet je met 50 procent van de kennis 100 procent van de besluiten nemen, en de gevolgen daarvan dragen”.
Elders zegt hij: We varen in de mist (wat ik toch wel wat een zorgwekkend artikel vond).

Ergens las ik: een expert met een foute analyse is gevaarlijker dan een objectieve leek 😱.

 

BERICHTGEVING

De 2018 griep lijkt dus heftiger, maar werd heel anders belicht en in kaart gebracht en met compleet andere reactie(s).

De Volkskrant schreef n.a.v. de Varkensgriep episode op 29 Maart 2010 dat de autoriteiten (WHO) onnodig paniek zaaiden over deze griep – in Engeland werden bijv. 65.000 doden voorspeld – werden er (gelukkig) maar 360.

Ook het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum schreef een interessante review over ten tijde van de Mexicaanse griep in 2009, wat voor mij als leek begrijpbare lessen bevat.

Maar nu, in 2020 ‘gewoon’ op / een herhaling, alleen nu erger en (onvoorspelbaar / onvoorstelbaar) langer?

Ik las aan het begin van de Corona crisis op 5 Feb. 2020 in het NOS over relatief weinig doden door coronavirus – in dat artikel toch ook een interessante terugblik op de Mexicaanse Griep, het MERS & SARS.

Maar toen ging ineens toch weer die beangstigende berichtgeving leek wel in overdrive …?

Waarom? Wie bepaalt dat en waarom?

 

Angst, isolement en immuniteit

Ik las in de Volkskrant ‘Coronavirus uitgelegd in 10 heldere vragen & antwoorden’ iets over angst / stress.
Men spreekt bij vraag 8 over placebo effecten van o.a. fabelachtige oplossingen, maar waarschuwt dan tegen … angst:
“dat neemt niet weg dat ook het immuunsysteem vatbaar is voor het placebo-effect: als we geloven dat we ergens baat bij hebben dan komt er in onze hersenen dopamine vrij en dat stofje geeft het immuunsysteem een boost. Dus doe gerust datgene waarvan je denkt dat het je afweer redelijkerwijs en schadevrij kan oppeppen. Pas wel op voor het omgekeerde effect: niet bij elk kuchje in de stress schieten, want dat maakt stresshormonen aan en die leggen het immuunsysteem juist plat.”

Maar waarom dan wel ‘bewust’ (of onbewust) de hele dag angstaanjagende berichtgeving, wat bij vele ouderen (de risico groep) hun immuunsysteem dus juist verzwakt?

En zij (wij) worden ook nog eens opgedragen om geïsoleerd binnen te blijven, zelfs als zij / wij (nog) niks mankeren!
Ik las in Trouw over negatieve gevolgen van sociaal isolement op het immuun systeem (ook geen nieuw fenomeen)!

En die Bakerfield dokters (17:54 >) stellen dat ons juist sterker en gezond geactiveerd word, als het bloot gesteld wordt aan een normale interactie met de veelheid van bacteriën en virussen die we allemaal hebben en verspreiden. En is dat juist ook niet het principe van een vaccin? Je brengt een beetje van de ziekte in het lichaam, zodat het auto immuun systeem wordt geactiveerd en ons kan gaan beschermen?
Zij stellen, dat een overmatige bescherming (quarantaine van gezonde mensen) ons auto immuun systeem dus eigenlijk juist verzwakt en daarnaast eigenlijk ook

Maar dat is dan nu de nieuwe koers, die voor de lange termijn wordt ingepland: angst, isolement, quarantaine, 1.5 meter maatschappij, kapjes – waarbij ik denk:

Is de wetenschap van (eer)gisteren dan ineens helemaal veranderd?

Doen we zo juist niet het tegenovergestelde van wat goed was en ook nu Terwijl ik ze toch nog steeds hoor zeggen, dat er nog zoveel is dat ‘we’ niet weten?

Begin Juni 2020 keek ik zo ook een interessante uiteenzetting van Arts Peter Aelbrecht over ons

 

Angst en leiderschap

Toen dus deze overdaad aan berichtgeving over het Corona virus begon, sloeg de angst de meesten wel wat om het hart (niet in het minst mijn ouders op hogere leeftijd – 89 en 80).
Als kapitein van de Doulos had ik destijds verantwoording voor een scheepsgemeenschap (450+ mensen), waar training en ervaring leerde, dat in geval van (ernstige) calamiteiten, je vooral rust moet bewaren en wel overwogen je beslissingen moet communiceren en maken, om geen verdere paniek te zaaien, die potentieel de calamiteit alleen maar erger kan maken.

Maar na 3 / 4 (inmiddels 8+) weken was al(les) wat je steeds weer en steeds meer hoorde erg angstaanjagend.

Ik hoorde op NPO Radio 1 professor Agneta Fisher, hoogleraar emoties, zeggen dat dit volgens haar bewust gedaan wordt om de voor ons gekozen (veelal onbegrijpelijke) maatregelen te kunnen handhaven.

Ook professor Ira Helsloot, hoogleraar Bestuur en Veiligheid had een aantal meer dan interessante observaties in hun discussie over de emoties en twijfels van grote delen van onze samenleving.
Hierin kwam ook weer naar voren hoe bevoordeeld gereageerd wordt op alternatieve, maar ook wetenschappelijk onderbouwde meningen, maar die het WHO, RVIM / regering / NOS beleid niet 1 op 1 ondersteunen.

Hij gaf ook aan dat het doel veranderde van besmetting / verspreiding voorkomen, in de ontlasting van de IC bedden en medisch personeel (het uitspreiden van de piek en verlengen van de epidemie).
Nu er geen overbelasting (meer) is – in grote delen van Nederland en de wereld nooit geweest – ‘moeten’ we de maatregelen toch maar vol houden, op basis van de verwachtingen van mogelijke een nieuwe piek!
Wat …? Al die maatregelen … daarvoor? En al die andere consequenties dan …?

En als ik dan lees dat de maatregelen nog ‘zeker’ 12 tot 18 maanden nodig zijn, schrik ik me een hoedje – als leek lees / hoor ik eigenlijk alleen maar iets over modellen en aannames.
Terwijl er nog zoveel is dat we (ze) niet weten over dit virus?
Terwijl we varen in de mist?
Terwijl in afgelopen jaren bij de Mexicaanse Griep en het SARS virus meetbaar bewezen is, dat die rekenmodellen er al meerdere keren flink naast zaten en dus geen wetenschappelijke of betrouwbare bron zijn bij koers bepaling!
Zo begrijp ik althans dat wetenschap moet functioneren: meetbaar, bewijsbaar, redelijk en verklaarbaar.

Maar toch een nieuwe onbekende koers door deze mist varen, met velerlei consequenties op velerlei vlakken?

En men durft het wel aan om te (blijven) voorspellen en voor te stellen, dat dit nog heel lang nodig is … wat …?

 

DE oplossing (voorspeld / voorgesteld): HET vaccin

‘Gelukkig’ horen we dat er een ijverige zoektocht is naar ‘HET’ vaccin, wat gaandeweg als DE ‘oplossing’ wordt gezien voordat we terug naar ‘normaal’ kunnen, zo zei Mevr. Von Der Leyen & dhr. Bill Gates.

Maar is dat ook zo? Kun / mag je dat op basis van eerdere (meetbare) ervaringen wel verwachten?

We varen in de mist, 50% kennis, we weten het allemaal niet, hoe kan men daar dan zo zeker van zijn?

En als door andere , medische experts & wetenschappers alternatieve oplossingen worden aangedragen, wordt dat al (veel te) snel afgedaan als fabels?

Het lijkt wel dat ‘we’ maar in één richting mee mogen zoeken naar DE (alreeds vooraf vastgestelde) oplossing.

 

Effectiviteit vaccins afgelopen jaren

In Oktober 2011 meld het AD / NOS dat het nut van de griepprik niet echt is aangetoond.

geven geen aanleiding tot geloof dat een vaccin in de maak een toekomstige griep (of ander virus) epidemieën kan stoppen of keren.

Op 29 September 2009 schreef Miquel Ekkelenkamp, arts-microbioloog UMC Utrecht o.a. in het NRC dat de paniek de maatschappij toen zo’n half miljard kost. Hij wees ook op het verschil van voorspelling tussen ‘onze’ nationale „expert”, prof. dr. Ab Osterhaus (ongeveer 80.000 doden) en het RIVM (max. 8000 griepdoden).
Op basis van de mening van deze ‘viroloog des vaderlands’ werden (tevergeefs) maar liefst 34.000.000 vaccins ingekocht. Lees gerust wat de Volkskrant daar op 12 Aug. 2009 over schrijft – de griep bleek erg mild, hun ‘oordeel’ wat minder mild, vooral ook over !

 

Verwachtingen bij een gemuteerd virus

Eerdere berichtgevingen over virussen geeft ook aan dat een wat geen aanleiding geeft tot geloof dat een vaccin voor COVID-19 versie effectief zal zijn voor de griep (of andere virussen) van volgende jaren. Maar toch lijken we langzaam voorbereid te worden om dat te (moeten) geloven.

Ik heb nagezocht of het vaccin voor SARS of Mexicaanse griep niet kan helpen bij de huidige Covid-19 virus? Nee, is het stellige antwoord. Dit is een nieuw (of dus gemuteerd) virus.

Men spreekt over: als we deze Corona variant er zogenaamd ‘onder krijgen’. Maar wat voorspelt, garandeert dat over elk jaar terugkerende andere, nieuwe, gemuteerde virussen? Weer 12 tot 18 maanden in lockdown?

Volgens dhr. Bill Gates gaat alles sowieso al anders worden / blijven – terwijl … we zoveel nog niet weten …?

 

Super snel een vaccin ‘vinden’ / (verplicht) maken

In de afgelopen jaren kun je o.a. in het NOS nieuws lezen over (top down) worstelingen met vaccineren:
Verplichte vaccinaties al jaren moeilijk!
Daling vaccinaties vindt men al jaren zorgelijk!
Politiek moet stappen ondernemen om vaccinatie graad te verhogen!
Boetes voor ouders die niet laten vaccineren!

Australische wetenschapper zegt: speciaal met corona virussen die de longen infecteren, is het vinden van een vaccin bijna niet te doen. Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie bij het UMCG, zegt: het is gevaarlijk, zo niet onmogelijk om (te) snel een vaccin te ontwikkelen. Lydia Oostvogels, Belgisch / Nederlands expert zegt: vaccin ontwikkelen duurt normaal 10 tot 15 jaar!! Deskundigen zeggen: meerdere vaccins nodig!

Dat klinkt niet erg hoopvol en betrouwbaar om dit als wereld bevolking (7 miljard) te moeten testen, wat volgens dhr. …? Alles terwijl we …?

Dat bezorgt mij. Het lijkt dat de meeste mensen straks maar aan moeten nemen, dat dit toch echt de oplossing zal zijn en dat zij het waarschijnlijk ook schoorvoetend aan zullen nemen, zolang we maar niet weer in zo’n lockdown geraken.

Handen in het haar als je dat als ‘enige’ oplossing wilt, kunt of durft te zien!

“Wat zou ik dan (willen) doen” was één van de specifieke vragen die iemand mij stelde.

 

VRAGEN DIE GESTELD WORDEN

1. Zijn alle overheden dan gek – ze treffen toch allemaal deze maatregelen?

Goede vraag, met op zijn best een gis antwoord – het laat mij wel zien hoe groot de invloed (macht) van het WHO is (gefinancierd o.a. door de Bill & Melinda Gates Foundation).

Regeringen zijn zich ongetwijfeld bewust van de (desastreuse) potentie van Biologische Oorlogsvoering en hebben wellicht ook gekeken naar simulaties zoals


En denk tanks zoals ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development’, geschreven door de Rockefeller Foundation in 2010, bekeken en bestudeerd. Vanaf pag. 18 bedenken / simuleren deze mensen van alles en nog wat in geval van een toekomstige en catastrofale pandemie. Echt om bang van te worden!

En met alle geo-politieke spanningen kan de angst zo gemakkelijk om ieders hart slaan.
Mijn Oom stuurde me bijv. een link naar een

– oeps, als dat waar is 😱 – kijk en huiver!

Hollywood heeft deze generatie doorvoed met angstaanjagende (zombie) films – voorspelbaar wordt dan, dat met de verkozen manier van nieuws belichten / benadrukken, bij velen het angstzweet uitbreekt (zelfs volksvertegenwoordigers).

Of wellicht groepsdwang: als ‘iedereen’ het doet, dan moet je wel heel zeker weten (en in je schoenen staan) om een alternatieve koers te sturen – als dat fout(er) gaat, meer dan bij de rest – hangt dat draconische zwaard van Damocles natuurlijk wel boven je hoofd. De druk op bijvoorbeeld Zweden en Tanzania is intens.
ACF> Zo kan ik beter begrijpen dat Oeganda, waar onze Hannah met haar man woont, op basis van 70 gevallen en 1 dode, ook een ‘complete’ lockdown doen. Zij verzorgen normaal onderwijs voor zo’n 350 kinderen – nu allemaal thuis, met nog geen einde in zicht! Verder geen griep uitbraak of iets dergelijks …? Maar voor de kinderen van dat land geen online onderwijs, enz.

En, ook nu er dus meer data is, tonen de cijfers en verwachtingen een mild verloop, maar lijkt men koste wat kost zich vast te willen houden aan worst case scenario’s! FoxNews had misschien toch wel een beetje gelijk toen ze zei

 

2. Zou jij dan niks (willen) doen?

Er zit nog kilometers ruimte aan alternatieve opties tussen wat er nu gedaan wordt en niks doen – alsof dat de enigste 2 opties zouden zijn. Maar als ik (al te rap) als nautisch ‘expert’, denk ook mijn licht hierover te moeten laten schijnen, dan zet ik mijn gedachten bijna automatisch (en terecht) weg als irrelevant!
Ik vond ‘by the way’ wel leuk en leerzaam de

Mijn wedervraag zou zijn: is er dan geen gezonde (al reeds uitgevonden) ‘middenweg’ die altijd al ‘gewoon’ werd toegepast – quarantaine voor zieke en kwetsbare mensen tijdens de griep(virus) periode en uitbreiden van je gezondheidszorg i.p.v. bezuinigen. Maar ziekenhuis hebben langere tijd niks meer kunnen / willen doen voor al die mensen met andere ziekten – en dat is ook een ‘keuze’ geweest.
Toen ik in 2002 met een vuist groot gezwel in mijn lever rondliep (de gevreesde K-ziekte), was ik maar wat blij met de snelle voorkeur behandeling – als ik 2 of meer maanden had moeten wachten (terwijl de meeste ziekenhuis bedden leeg zouden zijn en operaties afgelast / uitgesteld vanwege ….), had mijn ziekte zich wellicht verder kunnen verspreiden en had ik al niet meer geleefd. ‘k Ben zo dankbaar voor de super (snelle) en kundige behandeling die ik toen heb mogen ontvangen. En denk dan ook aan al die mensen die dat nu ontzegt is / blijft!

 

3. Denk je dat ze het allemaal / helemaal fout doen? Wat zou jij dan doen?

Ik wil hun integriteit niet in twijfel trekken, maar ….. al die onbeantwoorde vragen + de paar feiten die ik gaandeweg ontdek, zouden mij zeker een andere koers doen overwegen / uitzetten (zeg ik weliswaar als stuurman aan wal).

Maar ik hoor onderlegde medische wetenschappers, die veel kennis en wijsheid in de weegschaal kunnen leggen, wel praten over alternatieven – maar dat lijkt dan niet eens bespreekbaar! En dat vind ik echt zorgelijk!

En als ik dan op 2 Mei het NOS nieuws lees, is er nog zoveel dat de RVIM experts niet weten omtrent een exit strategie (net zoals eerder over het virus zelf). En zegt dhr. Van Dissel: “wat je probeert, is om uiteindelijk tot een strategie te komen waarmee je de minste impact hebt op de samenleving” (WAT …?).

‘Alles’ is / wordt zo lijkt wel ontwricht, maar hij (en het OMT) lijken wel alleen te denken aan het corona virus impact!
Terwijl het overgrote deel van de samenleving daar weinig of niks van zal merken. Zoals blijkt wil ‘iedereen’ wel meewerken om de risico groepen zo veilig mogelijk te houden. Maar … de minste impact op de samenleving, met deze nooit eerder vertoonde maatregelen – wat voor gevoelens roept dat bij jou op?

Als ik dagelijks en veel te veel van die angstberichten tot me neem, wordt ik er beroerd en angstig van (zag ik ook bij mijn vader gebeuren). Zo hoor ik dat velen er maar niet (te veel) meer naar kijken en is er de laatste dagen ook steeds minder om te bekijken. Maar mensen van het OMT staan er mee op, leven er de hele dag in en gaan er weer mee naar bed. Als zo’n complete overdosis angstaanjagend materiaal ons al zo van slag kan brengen, dan begrijp ik dat deze mensen helemaal in een tunnel visie verdagen.
Er is voor hen maar één grote, monsterachtige vijand, dit ongeziene, onbekende, virus.
Ik heb zelf ‘op mijn wacht’ als kapitein 2x een enorm bedreigende situatie meegemaakt – dat voelde ’s avonds alsof ik in één dag 10 jaar ouder was geworden – ik kan dus wel wat met deze mensen meevoelen. Maar het is dus niet ongewoon dat iemand die langdurig onder zulke druk leeft, in een tunnel (visie) terecht komt – dat is het enige wat ze zien en mee bezig zijn.

Ik denk persoonlijk n.a.v. dat onze plichtsgetrouwe minister Bruins bezweek, dat we deze mensen ook even moeten ontlasten.
Dan wat frisse mensen, die wel het overzicht hebben / kunnen houden een versnelde exit strategie laten bepalen.
Zag recent ook nog een interessante dialoog tussen Ad Verbrugge en Universiteits hoogleraar en historicus Beatrice de Graaf over het bekijken van deze crisis vanuit

 

4. Zou jij willen / durven beslissen wie wel of niet Intensive Care krijgt (sterft)?

Deze vraag wordt n.a.v. het nieuws over deze noodlottige situatie in o.a. Noord Italië ook wel gesteld.
Hier huivert iedereen natuurlijk van!

Maar om deze uitzonderlijke situatie, zonder onderzoek naar achtergronden en context, te extrapoleren naar de rest van Italië, Europa en de wereld en op basis daarvan maatregelen treffen, lijkt mij niet wijs of nuttig.

Wie stelt en wil / durft de wedervragen te beantwoorden? Zou jij wel willen / durven beslissen dat de rest van de zorg stil gelegd moet worden, waarbij veel ook essentiële zorg voor andere (dood)zieke mensen is gestopt?
Wil / durf jij de verwante medische en sociale problemen (toename alcohol, drugs misbruik, huiselijk geweld, depressiviteit, zelf doding, schrikwekkend toenemende werkeloosheid) op de koop toe te nemen?
Wil jij dat oudere verzwakte mensen hun laatste dagen in isolement, zonder familie moeten doorbrengen?
Wil jij zo beslissen dat een groot deel van de middenstand en het bedrijfsleven failliet gaat?

Wat nu met tunnel visie besloten wordt, met lijkt wel alleen oog op (mogelijke) pieken corona patiënten, gaat 100% zeker ten koste van veel andere, minstens zo bedreigende zaken! Daar zou ik dus ook niet over durven beslissen, maar wordt dus nu wel (on)bewust door anderen over besloten (op basis van we weten het niet en onbetrouwbare rekenmodellen).

 

5. ‘Oplossing’ voor financiële malaise en hoe staat Nederland (de wereld) er voor?

Je hebt het dan ook al gauw over de besproken oplossing(en) voor de dreigende economische crisis en over effecten van ‘gewoon’ geld bijdrukken (quantitative easing = QE), wat de meeste zeggen, dat dit zou leiden tot inflatie?

Geld ‘creëren’ door het te printen, accepteren we tegenwoordig als ‘gewoon’, maar snappen …? Ik niet! Dat is inmiddels ook zo’n ‘nieuw normaal geworden’!
‘k Weet inmiddels dat geld niet altijd ‘zomaar’ (bij)gedrukt kon worden en er veel strijd was rondom QE.

En zo lijken we nu ook zonder debat, slag of stoot en onder grote druk van de aanstaande financiële malaise, een 1.5 meter maatschappij, vaccins, enz. te moeten gaan accepteren + welke andere (surveillance) maatregelen nog bedacht worden.

Daarnaast denk ik toch nog wel eens na over de legaliteit / legitimiteit / wijsheid van geld bijdrukken?
Eerlijk, als jij er achter zou komen, dat ik ergens in een schimmig verleden mezelf het recht had verworven over de geldstromen te kunnen beslissen. En dat ik achter in mijn schuurtje een geavanceerde printer heb staan, waarmee ik geld kan printen, dat jij tegen geringe vergoeding (rente) mag komen lenen, dan zou je mij of voor gek verklaren of aangeven bij …!
Maar als centrale banken het doen, is het legitiem (gemaakt)?

Ik kan daar met mijn ‘boeren’ / zeeman ’s verstand niet bij – jij wel?

En wat gebeurt er nu met ‘het’ in omloop gebrachte geld door o.a. de ESM (Europees Stabilisatie Mechanisme)? Steunpakketten met gedrukt geld, die later op termijn weer terug betaald moeten worden!

 

‘CONCLUSIES’ MET ZOVEEL ONBEANTWOORDE VRAGEN?

Als stuurman aan wal ben ik behoudend om met zoveel onbeantwoorde vragen te denken anderen de les te kunnen lezen.

 

Maar hier toch een aantal van (te) veel onbeantwoorde vragen op een rij:

Wat is ‘onze’ leidraad: Event201 + Rockefeller Foundation studie + … of wetenschap, data en recente lessen?
Zijn we lessen over angst zaaiende berichtgeving 2009 vergeten?
Waarom zijn onbetrouwbare en snel veranderende rekenmodellen wederom ‘bepalend’?
Hoe is het mogelijk om op basis van 50% kennis 100% draconische maatregelen te treffen (zonder wederhoor)?
Waarom zijn berichtgeving, maatregelen, 2020 zo heel anders dan 2018?
Zijn journalisten en verslaggevers 2018 cijfers, statistieken helemaal vergeten?
Waarom moeten / mogen selectieve experts ons leiden, zonder overleg / inspraak van andere experts?
Wordt mogelijke tunnelvisie onderkent? En waarom krijgt een OMT de ‘vrije hand’ in beslissingen?
Wordt ‘HET’ vaccin echt als DE oplossing gezien en is dat wetenschappelijk verantwoord?
Verwacht men dan echt dat dit virus blijft, niet muteert en er zich geen nieuw virus meer aandient? Is dat dan wetenschap?
Als er volgend jaar toch weer een nieuw (gemuteerd) virus komt, volgen we dan hetzelfde stappenplan?
Moeten we komende jaren, onder dreiging van herhaling lockdown elk jaar verplicht een vaccin (griep prik) krijgen?
Als nieuws outlets en wereld leiders elkaar beschuldigen van nep nieuws – hoe vind ik nu echt uit wat waar is?
Waarom is sinds 2018 bezuinigd op de zorg (IC bedden) terwijl al jaren een grote ?
Waarom werd / wordt (steeds) zo’n grote epidemie voorspelt?
Waarom kunnen banken middels QE financiële steun aanbieden, wat mensen alleen maar meer schuld (stress) geeft?
Wie bepaalt (versneld) en op basis waarvan ons nieuwe normaal (1.5 mtr maatschappij, tracking, vaccinaties)?
Wie stelt het OMT / regering (als ze terug in sessie komen) deze vragen?
Wat zullen we in 2030 kunnen lezen (leren) over 2020?

Zij weten het allemaal niet, maar net ‘genoeg’ om toch te doen wat ze bij machte van een noodverordening iedereen hebben opgelegd en menen dat (bijna al vanaf het begin) heel lang vol te moeten houden … waarom … waarvoor …?

< Wie bepaalt eigenlijk wat normaal is? >
Ik vraag me dan af wat de God, Die ons gemaakt heeft, van ‘ons’ normaal vind?
En of Hij wellicht niet een beter normaal voor ons heeft?

 

‘Conclusies’ en wat ik zou willen voorstellen / overwegen

Waarom het OMT, varend in dezelfde mist als wij, wel meent conclusies te MOETEN / mogen trekken die tot draconische maatregelen leiden en die ons allen aangaan, roept gaandeweg alleen maar meer vragen op! Dat zou m.i. niet mogen (kunnen)!

Waarom stuurt men dan toch ineens een nooit eerder gestuurde koers in deze mistige pandemie met discutabele noodverordeningen en nu een drang naar een spoedwet (‘tijdelijke’ verandering grondwet) om de ingezette koers koste wat kost vast te houden? Ze lijken wel niet uit de lockdown te willen …? Hoe en waarom we zo angstig doorgaan lijkt mij toch wel een wat ondergesneeuwde discussie (NOS & Trouw), waar kritische denkers terecht (hele) grote vraagtekens bij zetten!

Koers(en) lijken wel voort te vloeien uit ‘high level’ simulaties zoals


Of denk tanks zoals ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development’ geschreven door de Rockefeller Foundation in 2010. Terwijl wat toen virtueel was, nu toch beetje bij beetje voor onze ogen zich lijkt af te ‘spelen’. Alhoewel dit zonder de verwachtte verspreiding en besmettingen (met dodelijke afloop) is die simulaties hanteerden en modellen voorspelden.

Zo lijkt het mij als objectieve leek, dat we een koers sturen op basis van simulatie gegevens (en angst) maar niet op basis van de meetbare werkelijkheid = wetenschap zichtbaar, voelbaar om ons heen.

Ik voel mijzelf onprettig bij het vooruitzicht van verplichtte vaccinaties, die mega snel gefabriceerd moeten worden. Tussen alle regels door voel je wel aan, dat ze al jaren zorgen hebben over gebrekkige, afnemende vaccinaties onder de bevolking en het nu dus verplicht willen / kunnen stellen.
Als zeeman reis ik al jaren naar landen waar ik moet aantonen dat ik tegen gele koorts ben ingeënt. Ik ben in die zin niet tegen vaccins en heb onze kinderen de normale inenting procedures ook mee laten toedienen.
Maar deze drang nu, dwang straks, de snelheid, de verontrustende berichten over bijwerkingen, slechte effectiviteit, geven voorspelbare vrees en afkeer voor steeds toenemende (massa) vaccinatie programma’s.

Ik vind het zelf zorgelijk dat eerlijke vragen soms heftig, boos of gekscherend worden afgedaan als …..
Ik vind het zorgelijk dat alternatieve oplossingen zo snel en te gemakkelijk verketterd worden.

Als zeeman denk ik dan wel vaker terug aan hoe er destijds (1750) omgegaan werd met oplossingen voor – de beroemde Nederlandse arts Herman Boerhaave verketterde bikkelhard de ‘simpele’ oplossing van James Lind, wat ten koste ging van vele levens.

Als er niets nieuws onder de zon is, vind ik de huidige zoektocht naar een (eenzijdige) oplossing voor een opgeblazen probleem, vrij eng en lijk je eigenlijk bij voorbaat uit te moeten komen bij ‘HET’ vaccin.

 

Als ik als stuurman aan wal mijn zegje moest doen, zou ik aansturen op:

* Ten tijde van een griep ‘epidemie’, zoek naar houdbare protocollen om risico groepen te ontzien, maar de realiteit dat er mensen zullen sterven, net als aan al die andere doodsoorzaken is een gegeven.
* Investeer zo nodig (veel) meer in gezondheid zorg (IC bedden) – dat lijkt mij op alle vlakken beter dan miljarden te zien wegvloeien door al deze draconische maatregelen, met straks (ook medisch) de voorspelbare rekening!
* Vermijd koste wat kost tunnel visie om een probleem op te lossen – verwante problemen stapelen zich nu op.
* Leer beter / gezonder leven om je auto immuun systeem optimaal te laten functioneren.
* Leer (beter) omgaan met het feit dat (oude) mensen dood gaan (dus ook door griep / virussen, maar wat bij lange na niet de grootste doodsoorzaak is, maar wel de enige lijkt, die een onzichtbaar, ongrijpbaar en snel verspreidende oorzaak heeft, alhoewel wel veelal bij mensen met onderliggende ziekten).
Ik ben hier de laatste jaren met mijn ouders door heen ben geweest – zeker geen gemakkelijk onderwerp!
* Onderzoek of er momenteel een belangenverstrengeling is tussen gezondheid, medicijnen, politiek, enz.
Onderzoek hoe je dat koste wat kost (opnieuw) kunt (leren) vermijden!
* Daarna een gedegen review doen, zoals in 2009 gebeurde n.a.v. de Mexicaanse griep.
En dat dan breed uit in de Media neerleggen als leidraad voor de griep epidemie van volgend jaar in plaats van die draconische simulaties en denk tank studies als leidraad.

En dan verder met gezond leren leven naar … gedachte (dat zal voor mij Gods gedachte zijn – of wie jij verkiest om jou leven, dood en wat daarop volgt te bepalen en begeleiden).

Helpt het mij als gewone burger dit allemaal te observeren en interpreteren, terwijl ik niet weet, waar ik met mijn vragen terecht kan? Doe ik er goed aan jou en of anderen hier mee te belasten?
Of wordt dit wellicht ook al gezien als verspreiding van desinformatie, zoals besproken in de Event201 simulatie?

Vandaar dat ik ook probeer zoveel mogelijk de reguliere media te citeren – hun eigen woorden, gegevens, reviews roepen terecht vragen op. Maar waar kan je ermee terecht?

 

Nep Nieuws en waarheid

Wat is waarheid? () – DE vraag waar ook Pilatus mee worstelde – en toch maar koos Barabbas vrij te laten.

In Amerika beschuldigen verschillende nieuws outlets en politici elkaar soms vrij grof van het verschaffen van nep nieuws (fake news) – wie of wat moeten we nu geloven? ‘Gewoon’ kamp kiezen en trouw de ‘party’ lijn volgen?

Ze kunnen niet allebei de waarheid weergeven! Mogelijk zelfs geen van beide, als je weer andere media leest. Dat maakt voor mij (en een ieder) het lezen van nieuws wel onzeker.
Als zeeman vaar ik met Amerikanen, Russen, Oekraïners, Chinezen – dus hoor ook wel eens hoe zij het nieuws gepresenteerd krijgen – best wel eens uiteenlopend en interessant.

Zo beluisterde ik iets van

die interessante / gewaagde dingen zegt over ‘onafhankelijke’ wetenschap.
Of hij de waarheid wel weet en goed weergeeft – wie zal het zeggen? Maar zijn medische expertise en systematische benadering spreekt mij als leek aan en stemt zeker tot dieper nadenken.
En hij is dus ook niet de enige die stelt dat er met de cijfers
wordt – waarom mag ‘Joost’ weten?

 

HOE GA IK HIER ALS GELOVIGE EN VOLGELING VAN CHRISTUS MEE OM?

Wie ben ik om te zeggen dat ze er niet (al) wijs mee omgaan?
Pythagoras schijnt eens gezegd te hebben: een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.

En wijsheid is zeker wat we nodig hebben en m.i. dan ook nog eens de aards overtreffende versie van Gods wijsheid – en wat ik daarvan begrijp, moet dat je door Hem gegeven (toevertrouwd) worden, zoals eens Salomo op eigen verzoek een rijke portie geschonken werd ().
Als we God en masse blijven ontkennen en eigenwijs onze eigen boontjes willen doppen, dan houdt ik mijn hart vast.

Je weet onderhand dat ik zo’n beetje alles in mijn leven probeer te plaatsen in het licht van mijn geloof in God en Zijn Woord en mijn wandel met de Here Jezus Christus als uiteindelijke Gezaghebber.

En dat is ‘onze’ eeuwenoude : we willen niet onder het gezag van de God met een mooie en duidelijke Naam, Die ons Zelf een nederig voorbeeld gaf, alles voor ons over heeft gehad, ja zelfs Zijn eigen leven heeft overgegeven, met voor al wie het wil horen een duidelijke, (vaak te) uitdagende boodschap heeft.

Maar in de naam van autonomie, menen we zelf het beste te kunnen bepalen wat goed en kwaad is en bevinden we ons, als we eerlijk zijn, onder allerlei al dan niet democratisch verkozen heersers. En of die allemaal te vertrouwen zijn?

Zonder Gods gezag over ons allemaal, plaatsen we ons ‘automatisch’ onder het gezag van de ‘sterkste’ onder ons.

 

Complot theorieën

Veel berichtgeving die 10 / 20 jaar geleden afgedaan werden als complot theorie zien we nu dan toch werkelijkheid worden, zoals één wereld regering / verplichte (mondiale) vaccinatie certificaten tegen …?
We lezen nu ‘gewoon’ over ‘totale’ controle (apps), Nano chips (implantaten), etc.

 

Mijn Bijbel staat eigenlijk best vol van complotten

Dan denk ik bijvoorbeeld aan Jacob’s zonen die Jozef ‘weg wilde werken’ ().
Toen de mensen in de tijd van Samuel de ‘absolute’ macht koste wat kost wilde toevertrouwden aan aardse koningen (), begon de malaise pas echt.
Dit onderstreept al eeuwen lang de de uitspraak: “macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut”!
De eerste koning Saul, was door onzekerheid en jaloezie continue bezig om op slinkse wijze zijn beste schoonzoon en trouwe hulp David uit de weg te ruimen ().
Daarna zien we koning David zelf, die zijn overspel met Bathseba wilde verdoezelen en één van zijn trouwe soldaten liet ombrengen (). Dat er daarna nog hoop was voor hem, kan ieder hoop geven, maar hij schreef wel een super eerlijke belijdenis van al zijn wandaden (Psa 51).
Dan lees je dat zijn zoon Absalom samen spande, zelfs met David’s eerdere ‘getrouwe’ adviseurs om zijn eigen vader om te brengen, om zo zelf de macht te kunnen grijpen ().
De geschiedenissen van de koningen die daarop volgen zitten ook vol met moord en list verhalen.

Daniel belandde door boze plannen van zijn mede regenten in de leeuwenkuil () – dat waren nog eens fijne collega’s zeg!

Premier Haman in het boek Esther, maakte een sinister plan om Mordecai en alle Joden om te brengen (). In datzelfde boek lees je over 2 dienstknechten aan het hof van Ahasueres, die de koning probeerden te doden ().
ACF> Je ziet dus wel dat in geval van Nebuchadnezzar met Daniel, en Ahasueres met Haman, dat zij niet door hadden waar hun ministers mee bezig waren. Om dus alles en iedereen te willen zien als snode plannen smedend, getuigt m.i. ook wat van een (complot) tunnel visie.

Ook in het N.T. zie je dat er complotten werden gesmeed om de Christus ‘uit de weg te ruimen’ ().
God weet dus als geen ander hoe het voelt als mensen snode plannen smeden.

Toen de mensheid verkoos Christus te kruisigen, waren het de meeste religieuze die het complot smeden.
Het vermaarde rechtssysteem van de Romeinen, verkrachtte het recht omwille van die schreeuwende religieuze massa, om de schuldige (Barabbas) vrij te laten en de Onschuldige over te geven, om te worden gekruisigd.

Later lees je dat de Joden wel vaker snode plannen smeden tegen Paulus ( & ).

Zo zijn er jammer genoeg nog (veel te) veel opgeschreven verhalen in Gods Woord, die deze kwaal onder de mensen blootlegt (), m.i. is dat opdat wij ons daarvan bewust, ons terug tot God zullen keren.

Hoe de (tot goden verheven) Romeinse keizers elkaar soms opvolgden, getuigt van dezelfde kwaal.
En dit kun je jammer genoeg ook overal en door de gehele geschiedenis terugvinden!

De vorige eeuw ‘bracht’ ons o.a. Mao Zedong, Stalin, Mussolini, Hitler.
En zo heeft elke eeuw wel zijn wrede dictators gekend.

‘Onze’ Westerse leiders weten ons met grote zekerheid te vertellen dat de regimes van Saddam Hoessein, Muammar Gaddafi, Bashar Assad, Putin, Iran, enz. het daglicht eigenlijk niet waardig zijn.
Terwijl hun geliefde Saudische bondgenoten dubieus genoeg daarentegen boven elke verdenking verheven zijn!

Zij wanen zich zelf in de verheven positie, dat alleen zij onbaatzuchtig de belangen van hun burgers voor ogen hebben en het ‘recht’ hebben / moeten uitvoeren over deze onwaardige regeerders EN HUN VOLK …?

En dat wil ik het liefst ook geloven en wil niet twijfelen aan de integriteit van hen, terwijl zij zelf wel de integriteit van zovelen (tegen hen) in twijfel trekken en daar soms draconische maatregelen aan verbinden. Maar of dat wijs is?

Wie heeft niet eens met een mate van argwaan gekeken naar het 9/11 verhaal van al die torens (incl. WTC 7) die (gecontroleerd) in elkaar storten – het klopt ergens niet, maar om te gaan geloven dat ….. Tja, dat willen we niet – ik ook niet, maar weet genoeg van onze droevig stemmende geschiedenis …
Maar dat maakt het leven nog onveiliger en nog angstaanjagender!

Maar om kritische vragen zo maar als complot theorie onder de mat te vegen (b)lijkt in het licht van Gods Woord en de beschreven geschiedenis m.i. toch te lichtzinnig?

Die vroegere wijze koning zei (Salomo) eens: . Maar als je zijn hele levensloop bestudeert, eindigde hij jammer genoeg zelf ook niet zo goed (eigenlijk ook eigenwijs), zich buigend voor afgoden.
Zoveel macht (b)lijkt gewoon niet goed besteed aan ons, beperkte mensen, maar is alleen veilig bij Iemand wijzer, groter dan ons allemaal.

‘k heb daar recent geprobeerd wat over te zeggen – luister maar eens als je tijd hebt:

Maar dat er dus mensen (machtswellustelingen) zijn, die vreemde verborgen plannen smeden is niets nieuws en worden we zo ook voor (tegen) gewaarschuwd ().

Maar grote lijnen / plannen die vroeger schimpend afgedaan werden als …, zijn dus nu niet meer zo verborgen en men komt ‘gewoon’ openlijk uit voor deze doelen. En om daar geen eerlijke vragen bij te (mogen) stellen, zou een ieder van ons moeten bezorgen!

Een uitgesproken streven van met name Bill Gates en ook onze huidige minister van gezondheidszorg is om iedereen te vaccineren, voordat we terug naar ‘normaal’ gaan. Allemaal met nobele intenties? Of toch …?
Wie zal het zeggen? Maar dat dit gebaseerd zou zijn op wetenschap durft ik dus onderbouwd ter discussie te stellen.

Ik hou me dan maar simpelweg vast aan de Here Jezus, die enerzijds HET gezegende voorbeeld is en anderzijds wel duidelijk waarschuwt voor en al die taferelen die ons omringen en tot brengen.

Hem wil deze wereld niet, maar eindeloze simulaties, speculaties, zombie films, moordspellen voor onze jeugd, vrije seks, abortus, drugs – laat maar komen. Wij als verlichte mensen redden onszelf wel!

Ieder die de Westerse versie van ‘Democratie’ in de weg staat, wordt desnoods met geweld van het toneel gevaagd – wat een toestand!

Nou, ik dus niet (meer – wel een hele poos geprobeerd)!
Ik heb ontdekt en aanvaardt dat ik toch echt door Iemand gered moet worden, die in alles boven mij (ons) staat, wijzer is, machtiger is, liefdevoller is – en Hem heb ik gevonden, of beter gezegd, Hij heeft mij gevonden.

En daarvoor ben ik voor eeuwig dankbaar! Hij zoekt, blijft zoeken naar het verlorene – en het lijkt naar mijn bescheiden mening niet zo moeilijk om te zien dat we onszelf reddeloos verloren voelen tegen een micro klein ongezien virus. Onze oplossing(en): alles – vaccins, draconische toestanden – alles behalve Gods oplossing.

 

Gods oplossing: uitnodiging en oproep

Gods oplossing is door alle eeuwen al dezelfde geweest zoals o.a. beschreven wordt in 2Kron. 7:14  en als Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen (waarbij ik zelf ook nog las).

Nu ‘weten’ wij jammer genoeg (bijna) zeker dat we God, onze Schepper met Naam niet toebehoren – we denken, net als veel van onze jongeren t.o.v. de oudere generatie, het allemaal zelf wel te weten en kunnen.

Maar toch klinkt deze oproep en uitnodiging gelukkig in al het geschrevene van God nog door.

Hiervan is wellicht één van de mooiste en (misschien nog) bekendste: Matt. 11:28-30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven;  (29) neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen;  (30) want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

‘k Meen dus zelf (natuurlijk 😱 – zoals iedereen dat vaak van zijn eigen bevindingen vind) dat dit een redelijk pleidooi is om ‘vast te bijten’ in vragen die aantonen dat we zo samen reddeloos in de mist varen onder (onverkozen) ‘regeerders’ – i.e. het OMT – en zonder God – en da’s een beetje erg hopeloos! Dus nederig terug naar God (2Kron 7:14) Die alleen alles kan overzien en wijsheid kan geven is ten diepste de enige oplossing.

En dat is nooit anders geweest!

 

Als je al vaker nieuws van het AD hebt bekeken, kan het zijn, dat je de pagina niet (meer) onbetaald kunt bekijken.<br /> Klik om link in nieuwe tab te openen.
<span style="color: #000000;">Je hoort experts ook zeggen dat velen met Covid-19 sterven, maar niet primair aan / door Covid-19.</span><br /> <span style="color: #000000;">Nog in 2018, nog in 2020 wordt veel gezegd of onderzocht, wat de leeftijd en algehele medische toestand (onderliggende ziekten en voorgeschiedenis) was van al deze overleden patiënten.</span> <p><span style="color: #000000;">In Italië werden bijv. in de afgelopen jaren meer dan 5.000.000 (van de 60.000.000) per jaar positief getest op griep, waarbij men inschatte dat zo’n 68.000 patiënten stierven, een hoger aantal speciaal onder de oudere bevolking in vergelijk met andere Europese landen.</span></p> <p><span style="color: #000000;">Van de huidige aantallen die in Italië sterven wordt (ook) wel gezegd, dat 99% eigenlijk sterft aan andere ziekten. De gemiddelde leeftijd van de gestorvenen is 79.5 jaar.</span></p> <p><span style="color: #000000;">De dagelijkse update van hoeveel mensen er vandaag weer (aan het corona virus) zijn overleden vertelt niets over leeftijd, onderliggende (chronische) ziektes en de algehele conditie van mensen die sterven. Zouden al deze mensen zonder deze corona griep aanval allemaal nog een (heel) lang, gezond en gelukkig leven zijn beschoren? Dat staat er allemaal niet bij, maar moet m.i. bij een crisis als deze met de buitengewone reactie en enorme maatregelen wel worden meegewogen.</span><br /> <span style="color: #000000;">Er staat ook niet bij, wat voor (draconische) behandeling(en) mensen op het IC ondergaan en hoe dat, als wel de factor overmatige angst, bijdraagt aan hun toestand en of fatale afloop.</span></p>
<span style="color: #000000;">Klik om link in nieuwe tab te openen, waar het waarschijnlijk de datum van vandaag gebruikt.<br /> </span><br /> <span style="color: #000000;">Er is naar mijn beste weten nog niet doorberekent of het toenemende aantal corona doden het aantal doden vanwege de jaarlijkse griep heeft doen afnemen. </span><br /> <span style="color: #000000;">M.a.w. dat het totale aantal sterfgevallen voor de maanden Februari, Maart, April en Mei niet heel veel anders zijn dan voorgaande jaren?<br /> </span><br /> <span style="color: #000000;"><strong>Dit moet nog uitgezocht worden, maar is wel belangrijk om mee te laten wegen.</strong></span>
Klik om een nieuwe tab te openen, waar je dit interview op een andere wegpagina kunt bekijken
<span style="color: #000000;">Hierbij staat jammer genoeg vaak ook nog eens de toekomst van baan en reputatie op het spel (als je het algemeen erkende narratief niet volgt, kun je er ‘zomaar’ uit liggen en staat dat (voor altijd) op je CV.</span>
<span style="color: #ff0000;">Dit is een interessante en leerzame studie!<br /> Extract: Kijken we naar de rol van specifieke experts dan valt op de Ab Osterhaus (Erasmus Medisch Centrum Rotterdam) en Roel Coutinho (RIVM) zeer vaak als bron in het nieuws zijn geweest, op grote afstand gevolgd door andere experts. Experts die sceptisch staan tegenover alle verontrusting over de griep komen slechts sporadisch aan bod. Vooral in de eerste weken is Osterhaus op televisie beeldbepalend voor de Mexicaanse griep.</span> <p><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #ff0000;">Als je de context</span> (<a style="color: #3366ff;" href="https://wodc.nl/onderzoeksdatabase/berichtgeving-inzake-de-mexicaanse-griep.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">samenvatting</a>) <span style="color: #ff0000;">wilt zien, klik op onderstaande link om pdf document in nieuwe tab te openen</span></span><br /> <span style="color: #3366ff;">Bron: https://wodc.nl/binaries/samenvatting_tcm28-71936.pdf.</span></p>
<span style="color: #000000;">Now I want to talk about the immune system. Dr. Massihi used to teach immunology. We both had years of microbiology biochemistry and biology studies. We&#8217;ve made it our life&#8217;s work to understand this stuff.</span> <p><span style="color: #000000;">And I&#8217;d like to go over some basic things about how the immune system functions, so people have a good understanding the immune system is built by exposure to antigens, viruses, bacteria.</span></p> <p><span style="color: #000000;">When you have a little child crawling on the ground, putting stuff in his mouth, viruses and bacteria come in. They form an antigen antibody complex. This is how your immune system is built.</span><br /> <span style="color: #000000;">You don&#8217;t take a small child put them in bubble wrap in a room and say ‘go have a healthy immune system’. This is basic immunology microbiology. This is the basis of what we&#8217;ve known for years.</span></p> <p><span style="color: #000000;">When you go into your house, clean all your counters, lysol them down, you&#8217;re going to kill 99% of viruses and bacteria. When you wear a mask and don&#8217;t go outside, what does it do to our innate immune system? Our immune system is used to touching. We share bacteria and viruses. We develop an immune response daily to this stuff.</span></p> <p><span style="color: #000000;">When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. And now I&#8217;m at home, vigorously washing the counters, worried about things, that are indeed what I need to survive.</span></p> <p><span style="color: #000000;">Let&#8217;s follow the science! This is microbiology, this is common sense immunology. It decreases your immune system. You can&#8217;t build an immune system by yourself. If you have a normal functioning immune system you need interaction. This is how you build a strong immune system.</span></p> <p><span style="color: #000000;">I am telling that sheltering in place decreases your immune system. And then as we all come out of shelter with a lower immune system and start trading viruses and bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike and then you&#8217;ve got a disease spike, with a hospital system with furloughed doctors and nurses. This is not the combination we want to set up for a healthy society it doesn&#8217;t make any sense!</span></p> <p><span style="color: #000000;">Bron: Bakerfield dokters (vanaf 17:54).</span></p>
<span style="color: #000000;">Nobody talks about the fact that coronavirus lives on plastics for three days. So we&#8217;re all sheltering in place. Where&#8217;d you get your water bottles from? Cosco! Where did you get that plastic shovel from? Home Depot! Those are full mites and carriers of disease. So you take your family sheltering and you think it&#8217;s safe. And you&#8217;re taking fomites with disease that, they&#8217;ve shown, lasts three days. Are you really protecting yourself from Covid-19? It doesn&#8217;t make sense to me. It&#8217;s okay for us to be mingling in those situations, but we have to not go to work. It&#8217;s okay for us to go to Costco, but not to church. Do you see the lack of consistency here? From a microbiological immunological standpoint, that doesn&#8217;t make sense! If you&#8217;re going to isolate people, you need to shut these all down, because that&#8217;s how the fomites are being transferred.</span> <p><span style="color: #000000;">Bron: Bakerfield dokters (vanaf 27:20)</span></p>
<span style="color: #000000;">NB! Dit wel even los van het onnodig blootstellen van kwetsbare (en oudere) mensen als je bijv. griep hebt?</span> <p><span style="color: #000000;">Daarbij is quarantaine wel nodig en nuttig – maar dat was ‘altijd’ al zo!</span></p>
<span style="color: #000000;">NB! Dit even los van de (broodnodige) discussie over het feit dat er veel te leren / winnen is, wat betreft een gezondere levensstijl en eet / drink gewoonte, om ons auto immuun systeem te ondersteunen en te ‘boosten’.</span> <p><span style="color: #000000;">Maar dat is iets wat je zelf kan / moet doen en dus discipline vergt (wat mij ook nog wel eens ontbreekt) en waar weinig aan te verdienen valt.</span></p>
<span style="color: #000000;">Deze huisarts Rob Elens is geen gladde prater, met een eerlijk verhaal hierover.</span> <p><span style="color: #000000;">De interviewer lijkt daarentegen wel wat in een tunnel visie van complot denken te zitten en kan / wil alles in die context plaatsen.</span><br /> <span style="color: #000000;">Klik om video in nieuwe tab te bekijken</span></p>
<span style="color: #000000;">RIVM-viroloog Adam Meijer analyseerde de Nederlandse griepstatistieken voor de periode 2003 tot en met 2014 en komt uit op een gemiddelde effectiviteit van &#8216;slechts&#8217; 29 procent. &#8216;Maar we hebben niet gekeken naar leeftijdscategorieën&#8217;, preciseert hij. &#8216;Een studie naar de griepgolven in de winter 2016-2017 in heel Europa deed dat wel. De algehele effectiviteit bedroeg 26 procent. Voor de 15- tot 64-jarigen was deze bijna 50 procent.&#8217;</span> <p><span style="color: #000000;">Jaap van Dissel, directeur van het centrum infectieziektebestrijding van het RIVM, noemt 50 procent gemiddeld over de jaren ook een redelijke schatting voor Nederland.</span></p> <p><span style="color: #000000;">Onze lichamen en (emotionele) gezondheid zijn allemaal op verschillende niveaus, wat onze immuun systeem beïnvloed. Geen van onze lichamen zijn / reageren hetzelfde op …. Bijvoorbeeld roken: de één krijgt van roken longkanker, de ander wordt met roken 90+.</span></p>
Het massaal vaccineren van scholieren tegen de huidige milde Mexicaanse griep lijkt mij ook om andere redenen het stomste wat de overheid kan doen. De dramatisch mislukte campagne voor het enten tegen baarmoederhalskanker onder jonge meisjes ligt te vers in het geheugen.
<span style="color: #ff0000;">•           Flu vaccine effectiveness varies by how well it matches the circulating virus strains</span><br /> <span style="color: #ff0000;">•           Last year&#8217;s flu vaccine effectiveness was just 42%</span><br /> <span style="color: #ff0000;">•           This year&#8217;s flu vaccine may also provide inadequate protection, some experts say</span> <p><span style="color: #ff0000;">(CNN)Last year&#8217;s seasonal flu vaccine effectiveness was just 42%, the US Centers for Disease Control and Prevention estimated. Even if vaccinated, people had inadequate protection against the flu.</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">This limited effectiveness was due to a mutation that occurred in the influenza A (H3N2) vaccine strain, according to a study published Monday in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.</span></p>
Bill Gates said: My hope is that the vaccine we have 18 months from now is as close to “perfect” as possible. Even if it isn’t, we will continue working to improve it. After that happens, I suspect the COVID-19 vaccine will become part of the routine newborn immunization schedule. <p>Once we have a vaccine, though, we still have huge problems to solve. That’s because…<br /> We need to manufacture and distribute at least 7 billion doses of the vaccine.<br /> In order to stop the pandemic, we need to make the vaccine available to almost every person on the planet.<br /> We’ve never delivered something to every corner of the world before. And, as I mentioned earlier, vaccines are particularly difficult to make and store.<br /> Klik om link in nieuwe tab te openen.</p>
Nog over het virus, nog over (effectiviteit + bijwerkingen) vaccins, nog over exit strategie … oh, oh!
De wetenschap aangaande bijvoorbeeld herd immunity wordt &#8216;ineens&#8217; lijkt wel veranderd / aangepast. <p>Net als de omschrijving van pandemie opeens werd aangepast:<br /> Since  2003,  the  top  of  the  WHO  Pandemic  Preparedness  homepage has contained the following statement: “An influenza pandemic  occurs  when  a  new  influenza  virus  appears  against  which  the  human  population  has  no  immunity,  resulting  in  several simultaneous epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness.”<br /> However, on 4May 2009, scarcely one month before the H1N1 pandemic was declared, the web page was altered in response to a query from a CNN reporter. The phrase “enormous numbers of deaths and illness” had been removed</p>
Opent in nieuw Tab
James Lind, scheepschirurgijn in dienst van de Britse marine, toont in 1747 aan dat de gangbare behandelingen met zeewater, azijn en vitrioolelixer geen remedie bieden, en sinaasappels en citroenen wel. Maar het ontbreekt Lind aan invloedrijke contacten bij zowel de marine als onder medici en dus wordt er nauwelijks iets met zijn bevindingen gedaan. Bovendien past de remedie van Lind niet in het gangbare medische denken, waarin de theorieën van de beroemde Nederlandse arts  Herman Boerhaave de boventoon voeren. Boerhaave ziet ziekte als een vorm van onbalans tussen de lichaamsvochten bloed, slijm, gele en zwarte gal. De ideeën van Lind, die op proeven uit de praktijk gebaseerd zijn, passen niet in die theorie. Het gebruik van citroensap raakt in de loop van de achttiende eeuw zelfs helemaal uit de gratie. Een ramp voor zeelui, want juist in de achttiende eeuw neemt het scheepvaartverkeer in omvang toe. Dat betekent langere reizen met grotere schepen met meer zeelui aan boord. Scheurbuik neemt steeds ernstiger vormen aan.<br /> Als James Cook rond 1775 aantoont dat verse groente en fruit scheurbuik kunnen voorkomen, weet scheepsarts Gilbert Blane de overheid over te halen om schepen met voldoende citroensap te bevoorraden. Blane kent het onderzoek van Lind en weet dankzij zijn goede connecties de hoge heren ervan te overtuigen dat scheurbuik meer slachtoffers maakt dan zeeslagen. Hiermee komt de oplossing voor scheurbuik in zicht.
Joh 18:38  Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weer naar buiten tot de Joden en zei tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.
1Kon 4:29  En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee
Psa 2:1-3  Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?  (2) De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde:  (3) Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!
Gen 3:4-5 De slang echter zei tot de vrouw: U zult geenszins sterven, (5) maar God weet, dat ten dage, dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
Gen 37:18  En zij zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeedden zij een aanslag tegen hem om hem te doden.
1Sam 8:5-9  Zij zeiden tegen hem: Zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven, zoals alle volken.  (6) Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de HEERE.  (7) Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn.  (8) Overeenkomstig alles wat zij Mij aangedaan hebben, vanaf de dag dat Ik hen uit Egypte geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden te dienen, doen zij nu ook u aan.  (9) Welnu, luister naar hun stem, maar waarschuw hen nadrukkelijk en maak hun de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren.
1Sam 18:6-17  Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en reidans koning Saul tegemoet trokken; met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten.  (7) Terwijl de vrouwen huppelden, zongen zij in beurtzang: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden!  (8) Toen ontstak Saul in woede; die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei: Ze hebben er aan David tienduizend gegeven, maar mij hebben ze er maar duizend gegeven; het koninkrijk zal zeker nog eens voor hém zijn!  (9) Vanaf die dag hield Saul David in het oog.  (10) De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul, en hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand,  (11) en Saul wierp de speer en zei: Ik zal David aan de wand spietsen, maar David ontweek hem tot tweemaal toe.  (12) Saul was bevreesd voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken.  (13) Daarom deed Saul David van zich weggaan, en stelde hij hem aan tot bevelhebber over duizend, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde.  (14) David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen, en de HEERE was met hem.  (15) Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem.  (16) Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug.  (17) Daarom zei Saul tegen David: Zie, mijn oudste dochter Merab; haar zal ik u tot vrouw geven. Alleen, wees voor mij een dappere zoon, en voer de strijd van de HEERE. Want Saul dacht: Laat niet mijn hand tegen hem zijn, maar laat de hand van de Filistijnen tegen hem zijn.
2Sam 11:14-17  Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab en verzond die door Uria.  (15) En hij schreef in die brief: Plaatst Uria in het heetst van de strijd; trekt u dan van hem terug, opdat hij getroffen worde en sneuvele.  (16) Bij de belegering van de stad zette Joab toen Uria op een plaats, waarvan hij wist, dat daar geoefende strijders stonden.  (17) Toen de mannen der stad een uitval deden en met Joab streden, vielen er enigen van het krijgsvolk, van de knechten van David; ook de Hethiet Uria sneuvelde.
2Sam 15:12  Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom.
Dan 6:1-7  Het behaagde Darius over het koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn,  (2) en over hen drie rijksbestuurders, van wie Daniël er een was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd.  (3) Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.  (4) Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was.  (5) Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God.  (6) Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in eeuwigheid!  (7) Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen.
Esth 3:5-6  Toen Haman zag, dat Mordekai niet knielde, en zich niet voor hem ter aarde wierp, werd hij vervuld met gramschap;  (6) maar hij achtte het te gering om alleen aan Mordekai de hand te slaan, want men had hem medegedeeld, tot welk volk Mordekai behoorde; daarom zocht Haman alle Joden, het volk van Mordekai, te verdelgen in het gehele koninkrijk van Ahasveros.Esth 7:3-6  Toen antwoordde koningin Ester: Indien ik uw genegenheid gewonnen heb, o koning, en indien het de koning behaagt, dan worde mij het leven geschonken op mijn verzoek, en mijn volk op mijn wens,  (4) want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om ons te verdelgen, te doden en uit te roeien. Indien wij nog als slaven en slavinnen verkocht waren, ik zou gezwegen hebben, maar deze ramp zal onder de verliezen des konings zijn weerga niet hebben.  (5) Toen sprak koning Ahasveros en zei tot koningin Ester: Wie is hij en waar is hij, wiens hart er vol van is om zo iets te doen?  (6) En Ester zei: Een verdrukker, een vijand, Haman, die booswicht daar. Toen verschrok Haman vanwege het gelaat des konings en der koningin.
Esth 2:21  in die dagen dan, toen Mordekai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee hovelingen van de koning, behorende tot de dorpelwachters, zeer verbitterd en zij trachtten aan koning Ahasveros de hand te slaan.
Matt 12:14  En de Farizeeën gingen heen en spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen.
Han 9:22-24  Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is.  (23) En toen er veel dagen verlopen waren, beraadslaagden de Joden om hem te doden,  (24) maar hun samenzwering werd aan Saulus bekend. En zij bewaakten de poorten, zowel overdag als &#8217;s nachts, om hem te kunnen doden.
Han 23:12  En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben.
Ps 83:1-5  Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!  (2) Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog.  (3) Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen.  (4) Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.  (5) Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten
Pred 1:9  Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.
2The 2:8-12  Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.  (9) Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen,  (10) en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.  (11) En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,  (12) opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2The 2:11-12  En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,  (12) opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.
Luk 21:25-28  En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,  (26) terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.  (27) En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.  (28) Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.
Deut 4:29-31  En dan zult u daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer u naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.  (30) Wanneer het u bang zal zijn en in de toekomst al deze dingen u zullen overkomen, dan zult u zich bekeren tot de Here, uw God, en naar Hem luisteren.  (31) Want de Here, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het verbond met uw vaders, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft.Deut 30:1-10  Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, die ik u voorgehouden heb, en u dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verdreven heeft,  (2) en wanneer u zich dan tot de Here, uw God, bekeert en naar Zijn Stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, u en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel –  (3) dan zal de Here, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de Here, uw God, u verstrooid heeft.  (4) Al waren uw verdrevenen aan het einde van de hemel, de Here, uw God, zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen;  (5) de Here, uw God, zal u brengen naar het land, dat uw vaders bezeten hebben, u zult het bezitten en Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw vaders.  (6) En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat u de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat u leeft.  (7) De Here, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben.  (8) U zult weer naar de stem van de Here luisteren en al Zijn geboden volbrengen, die ik u heden opleg.  (9) De Here, uw God, zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw bodem, want de Here zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals Hij behagen had in uw vaders –  (10) wanneer u naar de Stem van de Here, uw God, luistert door Zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan; wanneer u zich tot de Here, uw God, bekeert met geheel uw hart en met geheel uw ziel.