Levensvragen

In deze serie wil ik nadenken over levensvragen.

Ik wil proberen de feiten op een rij te zetten zodat ieder die dit leest zelf kan ontdekken of er überhaupt wel realistische antwoorden zijn op essentiële levensvragen.

In mijn vroegere zoektocht naar God en naar waarheid werd ik tot diep nadenken gezet door het boek van Pé de Bruin “Geen geloof zonder bewijs“. Hierin leerde ik dat mijn geloof wel degelijk gebaseerd kan (moet) zijn op feiten en dat ik “ongelofelijk” dom zou zijn deze bewijzen zomaar naast me neer te leggen.

imageNa tien jaar onafhankelijke Schriftstudie schreef de oud-journalist  Pé de Bruin zijn boek ‘Geen geloof zonder bewijs – Leven na dit  leven’.
In een direct woordgebruik en in een boeiende verteltrant  heeft hij voor een breed publiek geschreven. Zelf niet lid van een kerk of van een andere groepering schreef hij een boek dat zowel binnen de kerken als daarbuiten sterk de aandacht trekt. Men zegt wel, soms wat verwijtend, dat de schrijver een ruim evangelie verkondigt; dat klopt, net zo ruim als de Bijbel is.

Bestel ‘Geen geloof zonder bewijs

 

 

Later las ik boeken als “Brieven van en scepticus” van Greg Boyd, wat bevestigde dat het nooit Gods bedoeling is geweest dat wij ons verstand niet zouden gebruiken in onze zoektocht naar God, naar waarheid, naar zinnige antwoorden op levensvragen die ons allen aangaan.

image

Een briefwisseling tussen Dr. Gregory Boyd, hoogleraar filosofie en theologie, en zijn bejaarde, agnostische vader. Vader Edward Boyd (70) wordt door zijn zoon uitgenodigd om al zijn bezwaren tegen het christelijke geloof onder woorden te brengen, wat hij onvermoeibaar doet, in dertig brieven. Zijn zoon beantwoord alle vragen helder en betrokken. Drie jaar lang debatteerden zij over het geloof, over God, het christendom, de kerk en de Bijbel. Deze levendige en uitvoerige correspondentie is gebundeld in Brieven van een scepticus – de briefwisseling is dus niet fictief!

Bestel ‘Brieven van een scepticus’Greg Boyd

 

Kijk of luister naar lezingen van Greg Boyd over zijn boek.

Levensvragen die ik te Zijner tijd wil bestuderen

 • Als er een almachtige, liefdevolle God bestaat, hoe verklaar je dan alle onrecht en lijden in de wereld?
  Waarom staat God bijvoorbeeld ziekten, ongelukken en rampen toe?
 • Waar komt het kwaad vandaan, als God aan het begin van alles staat?
 • Waarom heeft satan en het kwaad (nog) zoveel macht in deze wereld?
 • Is de Bijbel betrouwbaar; bevat ze fouten en tegenstrijdigheden?
 • Hoe kan de Bijbel het Woord van God zijn, als het door mensen is geschreven?
 • Moet je de verhalen uit het Oude Testament (de schepping, de zondvloed, enz.) letterlijk nemen?
 • Kun je vandaag nog in zoiets als de opstanding geloven?
 • Sluit de wetenschap het geloof in wonderen uit?
 • Zijn alle godsdiensten gelijk?
 • Is de kerk en het Christendom niet vaak de oorzaak geweest van onrecht en onderdrukking –
  denk bijvoorbeeld aan de kruistochten, kettervervolging, misstanden en schandalen binnen de kerk?
 • Heeft mijn leven een doel en hoe kan ik dat ontdekken?
 • Als God volgens de bijbel een plan voor je leven heeft, ben je dan nog vrij om zelf keuzes te maken?
 • Als je alleen door geloof in Jezus Christus gered kunt worden, hoe zit het dan met mensen die nooit de mogelijkheid hebben gehad iets over Hem te horen?
 • Kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen?
 • Als wij een vrije wil hebben, weet God dan niet welke keuzes wij gaan maken?
 • Als wij een vrije wil op aarde hebben, hebben wij dan ook een vrije wil in de Hemel?
 • Weet God de toekomst?
 • Weet God al van tevoren wie er gered en wie er verloren gaat?

.>