1 Timotheüs Studie

Samen als gemeente Uitzicht hopen we dit jaar (2022) de eerste brief aan Timotheüs te bestuderen.

Introductie

Één van de doelen van deze brief is dat het richtlijnen geeft voor het bewaken van een gezonde leer wat mag leiden tot een gezond gemeenteleven.

Ongezonde leer, waar Timotheüs tegen op moest treden, zou het doel van liefde uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof (1Tim 1:5) niet ten goede komen.
M.a.w. gezonde leer gaat vooraf aan een gezond geestelijk gestel, groei en een gezond gemeente leven.

Als je dan kijkt wat wij er in het Westen zo’n 2000 jaar later van maken, talloze denominaties met ieder zijn ‘claim to fame’, veel verdrietige verdeeldheid, vrijzinnigheid en wereldsgezindheid – allemaal niet echt te herleiden of te verenigen met de gehele Raad Gods.

VRAGEN >>
Zijn wij dan wel gezonde gemeentes (geworden)?

Hebben wij deze en anderen richtlijnen wel opgevolgd (1The 4:1-3)?
Hebben wij in Gods Woord geleefd / geloofd, zoals Timotheüs werd aangespoord (1Tim 4:13-16)?
Hebben wij moedige mannen bezig gezien om ongezonde leer en leraren te corrigeren?
Wat is gezonde en wat is ongezonde leer (toen en in onze eigen tijd) en hoe meet of definieer je dat?

 

Hoe kunnen jij en ik nu (leren) leven in Gods Woord?

Ik ben zelf veelal niet echt academisch of technisch bezig met Gods Woord, maar lees vaak meer met de verwachting en het verlangen dat dit Gods levende Woord is, wat Zijn werk in mij kan doen.

Dat heeft God beloofd zoals beschreven in (Jes 55:11) en (1The 2:13) en dat is een heerlijke belofte.

Zo houd ik mezelf in het lezen van Gods Woord een mooie heldere spiegel voor en dat daagt mij dan best wel eens uit en zie dan best wel zaken waar ik kan / mag / wil groeien!

En zo kom ik vaak na wat uitgebreider lezen en studie van Gods Woord met frisse verlangens tot God om Zijn levende Woord te onderzoeken, zodat dit niet een droge, dorre brief is, die waarschijnlijk toch voor iemand anders geschreven was, maar een heldere spiegel … ook voor mij, ook voor ons!

 

Lezen we hier een privé brief van Paulus aan Timotheüs?