Hoe kwam je tot geloof in Christus?

Warmolt Houwing met het boekje 'Hij leefde onder ons'

Naar aanleiding van de bekering van mijn Oom Warmolt Houwing zag ik dat God levens veranderde. Hij had een grote ommekeer in zijn leven meegemaakt en zei dat hij nu wederom geboren was.

Hier getuigde hij van en dat konden we ook overduidelijk zien in zijn leven: geen religie en boekenwurmerij, maar een relatie met de levende God die als Schepper een werk doet in de geest en de ziel.
Hij is o.a. bekend door de verspreiding van het boek “Hij leefde onder ons” verspreid in vele landen.

Hij was de eerste die ik in mijn leven mocht ontmoeten die me iets persoonlijks, iets zinnigs uit Gods Woord liet zien. En dat raakte mij. Hij was ook degene die ons op een ander spoor probeerde te helpen – eerst mijn broer en later ik als geïnteresseerde, maar nog steeds ongelovig, naar een Bijbelschool in Australië.

En zo, op 22 jarige leeftijd, kwam ik op het spoor van levend geloof, bekering en vergeving van mijn zondige leven en wedergeboorte, wat ik na maanden van vrij intensief zoeken op een Bijbelschool in Australië, ook voor mezelf tot een levende waarheid mocht zien worden.

Hoe ik ben blijven geloven?

Na wat de Here Jezus voor mij gedaan heeft – allereerst 2000 jaar geleden, maar ook toen ik Hem leerde kennen en Hij mijn leven een totale ommekeer gaf – hoe zou ik niet in Hem kunnen blijven geloven? Daarnaast wandel ik vrij intensief met God, wat een natuurlijk bestanddeel is van groeien in geloof.

Meer informatie over het verhaal van Warmolt Houwing